Türkiye’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Uygulanması Çalıştayı

Uluslararası Hukukçular Komisyonu (ICJ) ve İHOP’un AB tarafından desteklenen Adalete Erişim projesi kapsamında 12 Nisan 2019’da Türkiye’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Uygulanması başlıklı bir çalıştay düzenlenecektir. Çalıştay’da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin izleme sürecinin kullanılmasına ilişkin deneyimler ve Kural 9 başvurusu prosedürü aktarılacak, katılımcılar gruplara ayrılarak uzman kolaylaştırıcılar eşliğinde Bakanlar Komitesi önünde izlemesi devam eden kararlarda olası bir Kural 9 başvurusuna ilişkin pratik çalışma yapılacaktır.

Çalıştay Programı