İnsan Hakları Ortak Platformu Sosyal Medya Eğitimi

İnsan Hakları Ortak Platformu’nun (İHOP) Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin uzman desteği ile düzenlediği bu eğitimin hedefi sivil toplum örgütlerinin sosyal medya araçlarından en yüksek faydayı sağlamasıdır. Daha çokmarkaların pazarlama amacı ile kullandığı görülen sosyal medya araçlarından hem ücretsiz hem de çok fazla uzmanlık gerektirmeden yarar sağlanmasının yollarının paylaşılmasını amaçlayan eğitimde, Twitter, Facebook gibi platformların yanı sıra içerik üretiminde kullanılabilecek araçlar da tanıtılmaktadır.

Tek günlük eğitimin sonunda STÖ’ler nasıl bir sosyal medya iletişimi gerçekleştirecekleri konusunda bilgileneceklerdir. Sosyal medya iletişiminin yoğun bir çalışma gerektirdiği göz önünde bulundurulursa, doğrudan bu konuda sorumluluk alacak STÖ üyelerinin ekli başvuru formunu doldurarak katılması tavsiye edilir.

Bir gün sürecek sosyal medya eğitiminin amacı, hak temelli örgütlerin güçlendirilmesidir. Program hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin Ankara’da bulunan temsilcilerinin başvurularına açıktır. Programa bir örgütü temsilen iki kişinin katılması mümkündür. Ancak KAGED tarafından yürütülen “İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Karar Alma Süreçlerinde Diyalogun Arttırılması için STK Ağlarının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında desteklenen ağlara üye örgütlerin önceliği bulunmaktadır.

Program ve İçeriği Hakkında

Sunum ve deneyim aktarımı ile tartışmaların yapılabileceği atölye çalışmalarından oluşacak eğitim programı,  katılımcı örgütlerin sosyal medyanın insan hakları alanında etkin kullanmaları için güçlendirilmesini hedeflemektedir.

Konunun uzmanlarına dönük olmayan eğitim programı, sosyal medyayı orta ya da iyi düzeyde kullanan ve üyesi olduğu örgütte bir sosyal medya iletişim stratejisi bulunmayan veya böyle bir stratejiyi geliştirmek isteyen STÖ temsilcilerine yöneliktir.

Ekli başvuru formunu doldurarak, aşağıdaki takvime göre başvuruların ihop@ihop.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Çalışma Programı

Eğitim tarihi: 19 Eylül 2014

Yer: Ankara

İlan tarihi: 8 Eylül 2014

Son Başvuru Tarihi: 14 Eylül 2014, saat 17:00

Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 15 Eylül 2014

Başvuru Formu için tıklayınız