İnsan Hakları Konseyi

İnsan Hakları Konseyi, 2006 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 60/251 no’lu kararıyla kuruldu. BM İnsan Hakları Konseyi, BM üyesi her ülkenin insan haklarının korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için göstermiş olduğu performansı incelemek ve bu yolla insan hakları durumunu dünyanın her köşesinde iyileştirmek amacıyla Evrensel Periyodik İnceleme adıyla yeni bir izleme mekanizması oluşturdu. Bu mekanizma aracılığıyla Birleşmiş Milletler üyesi 192 Devlet, dört yıllık dönemler halinde incelemeye tabi tutulmaktadır.
Türkiye’yle ilgili ilk inceleme, Konsey tarafından oluşturulan Evrensel Periyodik İnceleme Çalışma Grubunun 3-14 Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 8. oturumda tamamlandı. Bu toplantıda Türkiye’yi Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek başkanlığındaki 23 kişilik heyet temsil etti. Gözden geçirme sürecine 25 BM üyesi ve 29 gözlemci devlet katıldı.
Gözden geçirme, Türkiye’nin resmi raporu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan rapor ve sivil toplum kuruluşlarının sunduğu bilgilerin bir özetini içeren rapor olmak üzere üç rapor üzerinden gerçekleştirildi. Çalışma Grubu, 12 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 16. toplantıda Türkiye ile ilgili taslak raporu kabul etti. İHOP tarafından Türkçeye çevrilen bu raporlara aşağıdaki bağlantılara tıklayarak erişebilirsiniz.

3-14 Mayıs 2010 tarihlerinde Cenevre’de toplanan Evrensel Periyodik İnceleme Çalışma Grubu 8. Oturum: 5/1 sayılı İnsan Hakları Konseyi Kararına Ek 15(a) fıkrası uyarınca Türkiye tarafından sunulan Ülke Raporu

3-14 Mayıs 2010 tarihlerinde Cenevre’de toplanan Evrensel Periyodik İnceleme Çalışma Grubu 8. Oturum: 5/1 sayılı İnsan Hakları Konseyi Kararına Ek 15(b) fıkrası uyarınca Türkiye hakkında BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan Derleme

3-14 Mayıs 2010 tarihlerinde Cenevre’de toplanan Evrensel Periyodik İnceleme Çalışma Grubu 8. Oturum: 5/1 sayılı İnsan Hakları Konseyi Kararına Ek 15(c) fıkrası uyarınca Türkiye hakkında BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan Özet Rapor

3-14 Mayıs 2010 tarihlerinde Cenevre’de toplanan Evrensel Periyodik İnceleme Çalışma Grubu 8. Oturum: Evrensel Periyodik Değerlendirme Çalışma Grubunun Türkiye’yle ilgili Taslak Raporu [Sonuçlar ve/veya Öneriler Bölümü]

İHOP tarafından çevirisi yapılan İnsan Hakları Konseyi (İnsan Hakları Komisyonu) raporları:
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey İnsan Hakları Komisyonu 61.Oturum:
Bağımsız uzman Diane Orentlicher’in “İnsan Haklarının Teşvik Edilmesi ve Korunması: Cezasızlık” başlıklı, cezasızlık ile mücadeleyle ilgili prensipler hakkındaki güncel raporu (8 Şubat 2005)
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey İnsan Hakları Komisyonu 61.Oturum:
İNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ – İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI
Genel Sekreter Özel Temsilcisi Hina Jilani’nin İnsan Hakları Savunucularına İlişkin TÜRKİYE ZİYARETİ RAPORU (18 Ocak 2005)

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin sayfasına ulaşmak için tıklayınız.