İnsan Hakları Komiseri

İnsan Hakları Komiseri ofisi 1999`da kurulmuştur. Komiser, üye ülkelerde insan hakları eğitimi ve bilincini artırmakla yükümlüdür. Bunun yanında, AİHS ve Konsey’in tavsiyeleri ile Bakanlar Komitesi’nin kararlarına üye ülkelerin tam ve etkili bir şekilde saygı göstermelerini sağlamakla da yükümlüdür. Komiserin yasal bir yaptırım gücü bulunmamaktadır. Ancak insan haklarını korumak ve bu alanda ihlalleri engellemek için devletlere enformasyon sağlar ve gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilir.

İnsan Hakları Komiseri internet sitesi için tıklayınız. (ingilizce/fransızca)

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammerberg tarafından 19 Haziran 2009 tarihinde yayımlanan “Çocuklar ve Çocuk Adalet Sistemi: İyileştirmeye Yönelik Öneriler” başlıklı rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammerberg’in 10-14 Ekim 2011 tarihleri arasındaki Türkiye ziyaretini müteakiben hazırladığı “Türkiye’de Adalet Yönetimi ve İnsan Haklarının Korunması” başlıklı rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks’in Gezi olayları sırasında 1-5 Temmuz 2013 tarihleri arasında Türkiye’ye yaptığı çalışma ziyaretini müteakiben hazırladığı ve 26 Kasım 2013 tarihinde yayımladığı rapora buradan ulaşabilirsiniz.