Mersin’de Ayrımcılıkla Mücadele Platformu kuruldu

Mersin’de 19 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Ayrımcılıkla Mücadele Platformu kuruldu. Platformun temel çalışma alanı dezavantajlı birey ve gruplara karşı yapılan her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek olacak.
Platformun kuruluşuyla ilgili Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı yapıldı. Toplantıya platformda yer alan kurum temsilcileri ile bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Platform adına açıklama yapan Akdeniz Göç-Der Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Aslan, Ayrımcılıkla Mücadele Platformu’nun ötekileştirme karşısında savunmasız kalan bireylerin sesi olacağını söyledi.
Aslan, “Platformumuz, dışlanma ve ötekileştirme karşısında savunmasız durumda bulunan çocuk, genç, yaşlı, engelli, kadın, LGBT bireyler, farklı etnik ve inançta  bireyler, zorla yerinden edilmiş birey ve gruplar ile ilgili çalışmalar yürütecektir” diyen Aslan, “Gerek yerel ve ulusal basın aracılığı ile bu kesimlerin karşı karşıya olduğu ayrımcılık örneklerinin daha geniş kesimler tarafından öğrenilmesini sağlayarak farkındalık yaratacak, ayrımcılık yaşayan kesimlerin karşılaştığı zorlukları raporlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde konu ile ilgili birimleri çözüm odaklı paylaşımlarda bulunulacaktır” dedi.
Platformun siyasi parti ve devlet ile bir bağı olmadığını dile getiren Aslan, “Temel çalışma alanı dezavantajlı birey ve gruplara karşı yapılan her türlü ayrımcılıkla mücadeledir. Platform, üyesi olan hiçbir örgütün özgül çalışma alanlarında faaliyet yürütmez. Ayrımcılıkla Mücadele Platformu çatı örgütü değildir. Siyasi partilerden ve devletten bağımsızdır. Karar alma süreçlerinde katılımcılık esastır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerine riayet eder ve şeffaftır. Hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin katılımına açıktır” ifadelerini kullandı.