LGBT derneği ‘genel ahlaka aykırılık’ gerekçesiyle kapatılmayacak

Uluslararası Af Örgütü, İzmir merkezli Siyah Pembe Üçgen adlı lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel (LGBT) derneğinin kapatılmaması yönünde verilen mahkeme kararını memnuniyetle karşılıyor. 30 Nisan tarihli kararda, hâkim, “Her insan gibi lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve travesti kişilerin de dernek kurma özgürlüğüne sahip olduklarından davalı derneğin fesih isteminin reddedildiğini” söyledi.

Derneğe karşı açılan kapatma davası, İzmir Valiliği’nin derneğin amaçlarının “genel ahlaka ve Türk aile yapısına aykırı olduğu” iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine açılmıştı. Dava, İçişleri Bakanlığı’nın, LGBT derneklerini benzer gerekçelerle kapatma girişimlerinin sonuncusuydu. 2005 yılında KAOS-GL’ye ve 2006 yılında Pembe Hayat’a karşı da kapatılma davaları açılmıştı. Lambdaİstanbul’un, kapatma davasına karşı verdiği uzun bir hukuki mücadele sonucunda, Yargıtay kapatılma kararını bozmuş, davanın görüldüğü İstanbul’daki yerel mahkeme de, 2009 yılı Nisan ayında derneğin kapatılmamasına karar vermişti.

Uluslararası Af Örgütü, Siyah Pembe Üçgen’in kapatılmasına karşı 2010 yılı Ocak ayından bu yana kampanya yürütmekteydi. Dünyanın heryerinden Uluslararası Af Örgütü üyelerinin, İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a, İzmir Valisine ve davada görevli savcıya mektup göndererek örgütlenme özgürlüğüne hiçbir ayrımcılık uygulamadan saygı göstermeleri çağrısında bulunmaları için bir eylem başlatılmıştı. Bugünkü duruşma sırasında, savcı da davanın reddini talep etmiştir.

Kararın ardından Siyah Pembe Üçgen tarafından yapılan açıklamada, “Özgürlükler lehine verilen bu kararı, LGBTT özgürlük mücadelesi açısından çok önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Derneğimizin ve daha önce kurulan diğer LGBTT derneklerin karşılaştığı yasal engellemelerin, yeni kurulacak LGBTT derneklerinin de önüne çıkartılmamasını umut ediyoruz” denildi.

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye hükümetine, kimsenin cinsel yönelim ya da cinsel kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğramamasını güvence altına alan ayrımcılık karşıtı kapsamlı bir yasa çıkarmaya çağırmaktadır. (Uluslararası Af Örgütü, 7 Mayıs 2010)