Kadınların Özgür Tercihiyle Yapılan Güvenli Kürtaj Yaşam Hakkıdır; Kısıtlanamaz, Yasaklanamaz!

Üreme sağlığı, kadın ve erkek, toplumu oluşturan tüm bireylerin bilimsel temelli bir eğitime dayanan cinsellikle ve üreme işlevleriyle ilgili bir konudur. Bu bağlamda, sağlıklı bir toplum yapısı için alınan referansın ve yol göstericinin bilimsel yaklaşımlar olması zorunludur.

Kürtaj olarak tanımlanan tıbbi işlem hayatla bağdaşmayacak bir gelişmişlik düzeyinde bulunan embriyonun alınmasıdır. “Tıbbi abortus” olarak tanımlanan bu işlemin, hekim eliyle yapılması annenin sağlığını korumak gibi tıbbi bir gerekçeye dayanabileceği kadar, belirli bir gebelik haftasına kadar sadece kadının isteğiyle de gerçekleştirilebilmektedir.

Kürtaj, elbette bir aile planlaması yöntemi değildir. Bu şekilde sunulması da, kullanılması da yanlıştır. Tüm toplumun sağlıklı bir cinsel eğitim alma ve sağlıklı bir üreme bilgisine sahip olmaya, herhangi bir baskıyla karşılaşmadan istedikleri zaman istedikleri sayıda çocuk sahibi olmalarını belirlemeye hakkı vardır. Bir türlü gerçekleştirilememiş ve hayata geçirilememiş bir üreme sağlığı eğitiminin istenmeyen sonucunu kadın üzerinden kısmen telafi etmeye çalışmak, geçici ve gündelik çözümler getirmekten başka bir anlam taşımamaktadır.

İHD ve TİHV tarafından yapılan açıklamanın devamına İHD web sitesinden ulaşabilirsiniz.