Kadına yönelik şiddetle mücadele için yeni bir araç: Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, kadına yönelik ve aile içi şiddetle ilgili ve yaptırım gücü bulunan Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesini 7 Nisan 2011 tarihinde Strazburg’da onayladı. Sözleşme Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek dönem toplantısında Konseye üye 47 ülkenin imzasına açılacak. Avrupa Konseyine üye olmayan ülkeler de sözleşmeye “katılmaya” davet edilecek.

İHOP olarak, Türkiye’nin sözleşme metnini bir an önce Türkçeye çevrilerek kamuoyuyla paylaşmasını ve öncülük ettiği bu sözleşmeyi hiçbir çekince koymadan imzalayan ve ilk olarak onaylayan Avrupa ülkelerinden biri olmasını talep ediyoruz.

Kadına yönelik şiddet insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türüdür

Sözleşme, kamusal ya da özel alanda kadına yönelik şiddeti bir “insan hakkı ihlali” ve “kadına yönelik ayrımcılık türü” olarak tanımlıyor. “Aile içi şiddet” ise sözleşmede, “aile içinde fiziki, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddetle ilgili tüm eylemler” olarak tanımlanıyor. Sözleşme, taraf devletlerin kadın-erkek eşitliği, kadına yönelik şiddet ve karşılıklı saygı konularını her düzeyde eğitim müfredatına eklemelerini şart koşuyor. Sözleşmede kadınların şiddete maruz kalmadan ve şiddet mağduru olduktan sonra korunmasıyla ilgili düzenlemeler de yer alıyor. Sözleşme, şiddet mağdurlarına ücretsiz hukuksal destek sağlanmasını öngörüyor. Sözleşme, ayrıca, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ile ilişkili iltica talepleri ve geri göndermeme ilkesi konusunda güvenceler getiriyor. Ayrıca, sözleşmenin uygulanmasını izleyecek bir uzmanlar grubunun (GREVIO) oluşturulması öngörülüyor.

Sözleşmeni düzeni

Sözleşmenin başlangıç bölümünden sonra I. Bölümde, sözleşmenin amacı, tanımlar, eşitlik, ayrımcılık yasağı ve genel yükümlülükler tanımlanıyor. II. Bölümde, bütünleşmiş politikalar ve ver toplamaya ilişkin hükümler yer alıyor. III: Bölümde taraf devletlerin önleme yükümlülükleri; IV. Bölümde koruma ve destekle ilgili yükümlülükleri tanımlanıyor. V. Bölümde, hukukla ilgili yaptırımlar tanımlanıyor. VI. Bölümde soruşturma, yargılama, usul hukuku ve koruyucu tedbirler tanımlanıyor. VII. Bölümde sığınma ve ilticayla ilgili hükümler yer alıyor. VIII. Bölümde uluslararası işbirliği; IX. Bölümde izleme mekanizması; X. Bölümde diğer uluslararası mekanizmalarla ilişkiler; XI. Bölümde sözleşmedeki değişiklikler; XII. Bölümde son hükümler
tanımlanıyor.

Sözleşmenin İngilizce tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Sözleşmeyle ilgili İngilizce açıklama notuna buradan ulaşabilirsiniz.