Kadınlara karşı şiddetin önlenmesinde yerel tavır geliştirme projesi

Proje, Türkiye’de ev içi şiddetin tüm biçimlerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak amacıyla Baroların Kadın Hakları Komisyonları ile ortak çalışmalarda bulunmayı hedeflemiştir. Bu çerçevede 2011-2013 yılları arasında Batman, Şanlıurfa ve Van Barolarının Kadın Hakları Komisyonları ile işbirliği gerçekleştirilmiştir.
BATMAN BAROSU İLE ÇALIŞMALAR

 •  28 Ekim 2011 tarihinde Batman Barosu Kadın Hakları Komisyonu ile yapılan ön görüşmelerde,  Baro Kadın Hakları Komisyonu ile İnsan Hakları Ortak Platformu arasında ortak çalışma yapılmasına yönelik mutabakat sağlandı.
 • 15-16 Aralık 2011 tarihinde Batman Barosu Kadın Komisyonu ile ihtiyaç analizi gerçekleştirildi. 2 gün süren çalışmaya komisyon üyesi 17 kişi katılırken, 4 uzman tarafından programın kolaylaştırıcılığı yapıldı. Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Nilgün Toker, İstanbul Barosu’ndan Av. Nalân Erkem, Feray Salman ve İlknur Üstün uzman olarak çalışmada bulundular. İhtiyaç analizi çalışması temel olarak üç ana başlık üzerinden yürütüldü: Örgütsel değerlendirme, mesleki değerlendirme ve sivil toplum-kamu idaresi ile ilişkiler. Çalışma sonunda komisyonun yukarıdaki 3 başlık etrafında ihtiyaçları belirlendi ve çalışma raporu hazırlandı.
 • 20-21 Ocak 2012 tarihinde Batman Barosu Kadın Komisyonu ile başlangıç toplantısı yapıldı. Komisyonla yapılan ihtiyaç analizi çalışması sonucunda başlangıç toplantısının konusunun öncelikli olarak ayrımcılık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları komisyonu çalışmalarının güçlendirilmesi gibi üç başlık çerçevesinde olması belirlenmişti. İki gün süren eğitim çalışmasına komisyon üyesi olan 10 kişi katılım gösterdi. Toplantı kadına yönelik şiddetin kaynağı konusunda bilgilendirici olmakla birlikte, kadına yönelik şiddete dair geleneksel anlayıştan farklı, eleştirel bir algı gelişmesine kaynaklık etti ve bu anlamda katılımcılar tarafından bilinç açıcı olduğu ifade edildi. İlaveten, komisyonların daha önce yaptıkları fakat tamamlayamadıkları çalışmaların yeniden ele alınıp tamamlanması yönünde taahhütte bulunmalarına ve uzmanların desteği ile yeniden ele alınmasına katkı sağladı. Farkındalık ve yeni bilgilerin elde edilmesi komisyonun kapasitesinin artmasına neden oldu. Komisyonun önceki çalışmalarını tamamlaması yönünde görev dağılımı gerçekleşti.
 • 9-10 Mart 2012 tarihlerinde Batman Barosu Kadın Komisyonu ile kadına yönelik şiddetle mücadelede uluslararası mekanizmalar ve BM CEDAW sözleşmesi ve iç örgütlenme konuları ile ilgili seminer çalışması düzenlendi. Seminere komisyon üyesi 8 kişi katılım gösterdi.
 • 2013 yılı başında yeni yönetim ile yapılan istişareler sonucunda çalışmaların tekrar başlamasına karar verildi. Bu kapsamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği uzmanı İlknur Üstün, durum analizi yapmak üzere 19-22 Mart 2013 tarihlerinde görüşmelere dayalı Batman araştırması gerçekleştirdi.
 • 1 Kasım 2013, Batman Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri ile stratejik planlama toplantısı gerçekleştirildi.
 • 28-29 Aralık 2013, Kadına Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasında Baroların Kadın Komisyonlarının Güçlendirilmesi programı kapsamında Batman Barosu KHK’na yönelik Kadına Karşı Şiddet, Toplumsal Cinsiyet ve Şiddete Maruz Bırakılmış Kadınlarla Görüşme Teknikleri eğitimi gerçekleştirildi.

ŞANLIURFA BAROSU İLE ÇALIŞMALAR

 • 26 Kasım 2011 tarihinde Urfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu ile ortaklaşa Şanlıurfa’da Kadına Yönelik Şiddet Karşısında Kadın Hakları Komisyonu ve Kadın Örgütleri ile Kamu İdaresi Arasında Ortak Çalışma Geliştirme Atelye Çalışması yapıldı.  Baro bünyesinde hazırlıkları tamamlanan Kadın Danışma Merkezinin açılışı Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Aşkın Aşan’ın katılımı ile  gerçekleştirildi.
 • 10-11 Şubat 2012 tarihinde Urfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu ile Strateji geliştirme toplantısı yapıldı. Toplantıya 7 kişi katıldı. Toplantıda program çıkartmaya yönelik çalışma tamamlandı. Çalışma programı nihai hale getirilerek Ş.Urfa Barosu Kadın Komisyonu ile paylaşıldı.
 • 2012 yılında yapılan seçimlerle yönetim değişikliği gerçekleşti. Bu değişiklikler sonucu Komisyon üyeleri de değişti. Urfa Barosu, 2013 yılı başında İHOP ile birlikte çalışma yapma isteğini bildirdi. Bu kapsamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği uzmanı İlknur Üstün, durum analizi yapmak üzere 18-22 Şubat 2013 tarihleri arasında görüşmelere dayalı Şanlı Urfa araştırmasını  gerçekleştirdi.
 • 16 Kasım 2013, Urfa Barosu ile Kadına Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasında Baroların Kadın Komisyonlarının Güçlendirilmesi programı kapsamında “Şiddet Uygulanmış Kadınlarla Görüşme Yöntemleri” eğitimi gerçekleştirildi.

VAN BAROSU İLE ÇALIŞMALAR

 • 15 Ekim 2011 tarihinde Van Barosu Kadın Hakları Danışma Merkezi ile Şanlıurfa’da Kadına Yönelik Şiddet Karşısında Kadın Hakları Komisyonu ve Kadın Örgütleri ile Kamu İdaresi Arasında Ortak Çalışma Geliştirme çalıştayı yapıldı.
 • 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle çalışmalar askıya alındı. Pek çok avukat Van’dan ayrıldı ancak bir yıl sonra geri döndü. Baro seçimleri 14 Ekim 2014 tarihinde yapıldı ve yeni bir yönetim oluştu.
 • Yeni Yönetimle Ocak 2013’te bağlantı kuruldu. Baronun ve yeni oluşan kadın komisyonunun talebi ile 13 Nisan 2013 tarihinde Kadınlara Karşı Her türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Seminer Programı yapıldı.