İnsan Hakları Savunucularının Korunması ve Güçlendirilmesi

İnsan Hakları Ortak Platformu insan hakları savunucularının faaliyetlerini güvenli bir ortamda sürdürmesi ve kamusal alanda meşruiyetlerinin arttırılmasını sağlamak için kamu yönetiminin algısını değiştirmeyi hedeflemektedir. İnsan hakları savunucularının konumunu ve faaliyetlerini güçlendirmek üzere bir dizi çalışma gerçekleştiren İHOP, hak savunuculuğu yapan sivil toplum kuruluşlarının birbirleriyle ilişkilenmesini kolaylaştıracak paylaşma toplantıları ve eğitim programları düzenlemiş, ortak çalışma alanları oluşturmuştur.