Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Yurttaşlık Derneği’nden
AVRUPA İŞKENCEYİ ÖNLEME KOMİTESİ’NE MEKTUP
25 Mart 2019
 İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevinde hükümlü olarak tutulmakta olan Abdullah Öcalan’ın uzun zamandır avukatları ile görüştürülmediği, aile bireylerinin görüş taleplerine izin verilmediği avukatları tarafından açıklanmıştır. HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, bu durumu protesto amacı ile 8 Kasım 2018 tarihinde Diyarbakır E Tipi Cezaevinde tutukluyken başlattığı süresiz ve dönüşümsüz açlık grevini, 25 Ocak 2019’da tahliye edilmesine rağmen halen devam ettirmektedir. Öte yandan Türkiye’nin değişik cezaevlerinde bulunan 313 mahpus, 16 Aralık 2018 günü Leyla Güven’in başlattığı açlık grevini desteklemek ve İmralı Cezaevi’ne yönelik görüş yasaklarını protesto etmek amacı ile açlık grevine başlamıştır. 1 Mart 2019 tarihinden itibaren tüm hapishanelerde 1000’den fazla mahpus aynı amaçla açlık grevi sürdürmektedir.
Bu süreçte gerek T.C. Adalet Bakanlığı nezdinde, gerekse TBMM nezdindeki temas ve girişimlerden bir sonuç elde edilememiştir. İmralı Cezaevindeki tecrit koşullarını protesto etmek amacıyla cezaevlerinde başlatılan açlık grevlerinin yol açacağı sonuçlardan kaygı duymaktayız. Nitekim 17 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar farklı cezaevlerinde bulunan dört hükümlünün tecridi protesto etmek için yaşamlarına son vermesi, bu kaygımızı artırmıştır.
Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi tarafından 28-29 Nisan 2016 tarihinde yapılan ziyaret sonucu oluşturulan rapor T.C. Hükümeti tarafından verilen izinle 28 Mart 2018 tarihinde açıklanmıştı. Bu raporda özellikle belirtilen konulardan birisi de, Abdullah Öcalan da dâhil olmak üzere İmralı’da bulunan tüm mahpusların dış dünya ile görüşme haklarındaki sınırlandırma ile ilgilidir (paragraf 14 ve 15).
Aralık 2015’te güncellenen Birleşmiş Milletler (BM) Mahpuslara Yönelik Muamelede Asgari Standart Kurallar (Nelson Mandela Kuralları) gereği, devletlerin, cezaevlerinde tutulanların kimliği ve mahkumiyetinin niteliğine bağlı olmaksızın haklarını kullanmalarını güvence altına alma yükümlükleri vardır.  Yakınları ve avukatlarıyla görüşme hakkı da bunların arasında yer alır (Asgari Standart Kurallar 58-63).
Açlık grevlerinin bir an önce sonlandırılarak insanların yaşam haklarının korunması ve İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevindeki mahkumlara yönelik tecrit sonucunu doğuran kısıtlamaların kaldırılması için acilen harekete geçmenizi talep etmekteyiz.
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Yurttaşlık Derneği