İfade Özgürlüğü

İnsan Hakları Ortak Platformu ifade ve örgütlenme özgürlüğüyle ilgili insan hakları standartlarının mevzuata ve uygulamalara yansıtılması için kamuoyunda bu konularda güçlü bir farkındalık yaratılmasını hedeflemektedir. Bu çerçevede, uygulamaları ve yasal düzenlemeleri yakından takip etmekte ve belirli alanlarda derinlemesine analizler yapılmasına ve tartışma ortamlarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.