İHOP'un yeni Anayasa ile ilgili çalışmaları yürütecek olan Komisyonun işleyişine dair önerileri

İHOP, TBMM’de yeni Anayasa ile ilgili çalışmaları yürütecek olan Komisyonun işleyişine dair önerileri kamuoyuyla paylaşmak üzere bugün Ankara’da bir basın toplantısı düzenledi. Açıklamayı İHOP adına İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan yaptı. Basın açıklaması metnini ve İHOP’un yeni Anayasa ile ilgili çalışmaları yürütecek olan Komisyonun işleyişine dair önerilerini aşağıdaki linkten bilgisayarınıza indirebilirsiniz:

İnsan Hakları Ortak Platformunun TBMM’de yeni Anayasa ile ilgili çalışmaları yürütecek olan Komisyonun işleyişine dair önerileri
(pdf, 128 KB)

BASIN AÇIKLAMASI:

Kamuoyunun da bildiği üzere, 19 Ekim 2011 tarihinde Anayasaya hazırlık için toplanacak olan TBMM Komisyonu toplantısıyla Türkiye’de yeni anayasa yapım süreci başlatılacaktır.

Genel olarak kamuoyu, sivil toplum ve meslek örgütleri gibi, insan hakları örgütlerinin çalışma platformu olan İHOP da hazırlanacak yeni anayasaya dair görüşlerini ilgili kurumlarla paylaşacaktır.

Bu aşamada, yeni anayasanın insan hakları ilke ve değerlerine uygun biçimde hazırlanması, oluşturulan Komisyonun çalışma usullerini belirlerken temel hak ve özgürlükleri dikkate alması ve çalışmalarını bu ilkeler doğrultusunda yürütmesi büyük önem taşımaktadır.

İnsan hakları örgütleri yeni anayasanın yapım sürecinde demokrasi, hukukun üstünlüğü, çoğulculuk, çok kültürlülük, açıklık ve katılımcılık ilkelerinin esas alınmasını ve bu ilkelere uygun katılım süreçlerinin işletilmesini; yeni anayasanın insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere aykırı hiçbir önermeyi içermemesini ve bu kapsamda bütünüyle yeniden yazılmasını talep etmektedir.

Komisyonun oluşturulması açısından önemli bir ilke de, komisyonun teşekkülünde ve çalışmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin esas alınması olmalıdır. Bu açıdan, partiler tarafından önerilen 12 üyeden yalnızca birisinin kadın olduğu görülmektedir. İnsan hakları örgütleri olarak, komisyonda siyasi partileri temsil eden üye kadın milletvekili sayısının genel nüfus oranı da dikkate alınarak artırılmasını talep etmektedir.

Türkiye, çatışma sürecinin devam ettiği bir ortamda yeni bir anayasa için yola çıkmıştır. Türkiye’nin önünü açacak yeni bir anayasanın oluşturulabilmesi için, çatışmasızlık ortamını kalıcı bir zemine taşımak olduğu gibi, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün güvence altına alındığı bir ortamın da gerekliliği söz konusudur. Bu bağlamda, hükümet ve diğer siyasi partilerin, TBMM Komisyonun bağımsız yeni anayasa çalışmalarını sürdürmelerinin yanı sıra, çatışma sürecini sona erdirecek paralel çalışmalar başlatılması da büyük önem taşımaktadır.

İnsan Hakları Ortak Platformu

İnsan Hakları Ortak Platformunun TBMM’de yeni Anayasa ile ilgili çalışmaları yürütecek olan Komisyonun işleyişine dair önerileri
(pdf, 128 KB)