İHOP’tan yeni yayın: AİHM Kararlarının Uygulanması İzleme Raporları

İnsan Hakları Ortak Platformunun 2012 yılında başlattığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi programı kapsamında izlenen AİHM kararlarından altıncısına ilişkin izleme raporu yayımlandı.

Altıncı Rapor, Avukata Erişim Hakkını içeren Salduz/Türkiye kararının uygulanmasına ilişkin alınan tedbirlerin ve mevcut uygulamaları değerlendiriyor. Raporun sonunda hükümete ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine yönelik tavsiyelerimiz yer alıyor.

AİHM tarafından verilen belirli bir karar sonrasında, bulunan ihlal veya ihlallere benzer yeni ihlalleri engelleyen ve/veya devam eden ihlallere son veren genel önlemlerin alınıp alınmadığını izlediğimiz bu çalışmada yasama, yürütme ve yargı erklerinin ilgili karara ilişkin karar sonrası etkinlikleri ayrı ayrı değerlendirilmektedir.

Türkiye’deki hukukçu ve insan hakları örgütlerinin AİHM kararlarının infaz süreçlerine etkin bir şekilde katılmasına katkı sunacağına inandığımız bu raporları aşağıdaki bağlantıdan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

İHOP AİHM KARARLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖNCEKİ İZLEME RAPORLARI

HASAN VE EYLEM ZENGİN/TÜRKİYE KARARININ UYGULANMASI – İZLEME RAPORU

Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr. Kerem Altıparmak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi

ÜNAL TEKELİ/TÜRKİYE KARARININ UYGULANMASI – İZLEME RAPORU

Hazırlayan: Hülya Üçpınar, Avukat

ABDOLKHANI VE KARIMNIA/TÜRKİYE KARARININ UYGULANMASI – İZLEME RAPORU

Hazırlayan: Nalan Erkem, Avukat

GÖZEL VE ÖZER/TÜRKİYE KARARININ UYGULANMASI – İZLEME RAPORU

Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr. Kerem Altıparmak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi

Hüsnü Öndül, Avukat

ERÇEP/TÜRKİYE kAKARININ UYGULANMASI – İZLEME RAPORU

Hazırlayan: Hülya Üçpınar, Avukat

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi programı hakkında ayrıntılı bilgi için: www.aihmiz.org.tr