İHOP'tan yeni yayın: AİHM Kararlarının Uygulanması İzleme Raporları

İnsan Hakları Ortak Platformunun 2012 yılında başlattığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi programı kapsamında izlenen AİHM kararlarından dördüne ilişkin izleme raporları yayımlandı.
AİHM tarafından verilen belirli bir karar sonrasında, bulunan ihlal veya ihlallere benzer yeni ihlalleri engelleyen ve/veya devam eden ihlallere son veren genel önlemlerin alınıp alınmadığını izlediğimiz bu çalışmada yasama, yürütme ve yargı erklerinin ilgili karara ilişkin karar sonrası etkinlikleri ayrı ayrı değerlendirilmektedir.
Türkiye’deki hukukçu ve insan hakları örgütlerinin AİHM kararlarının infaz süreçlerine etkin bir şekilde katılmasına katkı sunacağına inandığımız bu raporları aşağıdaki bağlantıdan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
İHOP AİHM KARARLARININ UYGULANMASI İZLEME RAPORLARI (pdf, 1.12MB)

 • HASAN VE EYLEM ZENGİN/TÜRKİYE KARARININ UYGULANMASI – İZLEME RAPORU
  Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr. Kerem Altıparmak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi
 • ÜNAL TEKELİ/TÜRKİYE KARARININ UYGULANMASI – İZLEME RAPORU
  Hazırlayan: Hülya Üçpınar, Avukat
 • ABDOLKHANI VE KARIMNIA/TÜRKİYE KARARININ UYGULANMASI – İZLEME RAPORU
  Hazırlayan: Nalan Erkem, Avukat
 • GÖZEL VE ÖZER/TÜRKİYE KARARININ UYGULANMASI – İZLEME RAPORU
  Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr. Kerem Altıparmak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi
  Hüsnü Öndül, Avukat

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi programı hakkında ayrıntılı bilgi için: www.aihmiz.org.tr
AİHM kararlarının izlenmesine ilişkin diğer raporlara buradan ulaşabilirsiniz:
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İnfazı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: STK’lar için Bir El Kitabı