İHOP’tan yeni çeviri: Ceset kalıntıları ve ölü hakkında bilgi yönetimine ilişkin ICRC rehberi

İnsan Hakları Ortak Platformu, insan hakları hareketinin kullanımı için uluslararası insan hakları mekanizmalarının ürettiği belgeleri çevirmeye düzenli olarak devam etmektedir. Bu kapsamda, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından 2003 yılında yayımlanan “Uzman olmayanların ceset kalıntıları ve ölü hakkında bilgi yönetiminde yararlanabilecekleri başarılı uygulamalar” başlıklı rehber İHOP tarafından İnternet üzerinden dağıtılmak üzere Türkçeye çevrildi.

Bu rehber, doğrudan veya dolaylı yoldan silahlı çatışma veya ülke içi şiddet sonucu ölenlerin kalıntılarının, uzman olmayanlar tarafından gerektiği gibi ele alınmasına yönelik tavsiye ve iyi uygulama örneklerini içermektedir. Bu tavsiye ve iyi uygulamalar silahlı çatışma ve ülke içi şiddet durumlarının kendine özgü özelliklerini ortaya koymakta; bunların insani yardım kuruluşlarının görev ve sorumluluklarına yansıması ve adli incelemeler açısından etkilerinin üzerinde durmaktadır. Rehber, adli uzmanların ulaşılabilir olmadığı durumlarda özellikle insani yardım kuruluşlarında çalışan kişilerin bu tür olaylara müdahil olabilmeleri için gerekli operasyon prosedürlerini de içermektedir.

Rehberi aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

ICRC – Uzman olmayanların ceset kalıntıları ve ölü hakkında bilgi yönetiminde yararlanabilecekleri başarılı uygulamalar (2004)
(pdf, 1.50 MB)

Metnin İngilizce orijinaline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0858.htm
[erişim tarihi: 4 Ekim 2011]