İHD’nin AİHM’e Başvuru İçin Tüm Mağdurlara Çağrısı

İnsan Hakları Derneği (İHD) 27 Mayıs 2013 günü Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ve tüm Türkiye’ye yayılan olaylarla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM İç Tüzüğü’nün Geçici Önlemlerle İlgili 39. maddesi çerçevesinde) başvuru yapmak için gerekli hazırlıklara başlamıştır. Söz konusu başvuruyu gerçekleştirmek için yaklaşık 500 bireysel şikayet belgesi toplamamız gerekmektedir.

Belgede olaylar sırasında nasıl zarar gördüğünüzü (gaza/işkence ve kötü muameleye maruz kaldım/gözaltına alındım/yaralandım) ayrıntılı ve somut olarak (şu gün ve saatte, gaza/işkence ve kötü muameleye maruz kaldım/gözaltına alındım/yaralandım /gözaltı sırasında şunlara maruz kaldım/şu belgeler zorla imzalatılmak istendi/imzalatıldı/şurada serbest bırakıldım ya da şurada yaralandım/şurada tedavi gördüm/şu tetkikler yapıldı ve şu raporu aldım/aileme ya da avukatıma haber verilmedi) belirtmeniz gerekmektedir. Kayıtların (yazılı/görsel/işitsel) ve belgelerin şikayet belgesiyle sunulması çok önemlidir.

Kamu görevlilerinin ve onların yönlendirdiği kişilerin eylemlerinden dolayı siz ya da bir yakınınız zarar gördüyse en kısa sürede, yazılı beyanlarınızla, İHD şubelerine ve temsilciliklerine başvurun. Ayrıca daha fazla bilgi için ihd@ihd.org.tr adresine yazabilirsiniz.

İnsan Hakları Derneği