İHD’den Açıklama

Toplu Avukat Gözaltılarını, Siyasi Parti Baskınını, Göstericilere Yönelik Amansız Şiddeti Kınıyoruz

 

11 Haziran 2013 günü sabah saatlerinde Taksim Meydanı’nda ve Gezi Parkı’nda devam etmekte olan protestolara yönelik kolluk kuvvetlerinin uyguladığı şiddeti, bütün gün sabaha kadar devam eden saldırısını, İstanbul Çağlayan’daki adliye binası içinde açıklama yapmak isteyen yaklaşık 50 avukatın sert müdahaleyle gözaltına alınmasını ve hedef gösterilen SDP’nin İstanbul il binasının basılarak göstericilerin topluca gözaltına alınmasını kınıyoruz. Siyasal iktidarı yaşam hakkı ve işkence yasağını pervasızca çiğnemekteki ısrarından vazgeçmeye çağırıyoruz. Başta BM Genel Sekreterliği olmak üzere dün itibarıyla çok sayıda uluslararası kurum ve kuruluş ile ülkelerin Türkiye’ye ilgili yapmış olduğu açıklamalar Türkiye’deki otoriter demokrasinin kaygı verici noktaya geldiğini göstermiştir. İHD, Türkiye’deki yaygın polis şiddetinin kınanması ve durdurulması için uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmaya devam etmektedir.

Siyasal iktidarın biran önce polis şiddetine son vererek, göstericilerin gerçek temsilcileriyle görüşüp diyalogu devam ettirmesi ve talepleri karşılama noktasında işbirliğine girmesi gerekmektedir.

Siyasal iktidar, “polisimi yedirtmem” söylemiyle işkence ve kötü muameleyi meşrulaştırmaktadır. Bu söylem terk edilmeli ve biran önce cezasızlığa son verilerek şiddet uygulayan polisler ile onların amirleri hakkında etkin soruşturma ve kovuşturma başlatılmalıdır.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ