Göç Platformu: Ülke İçinde Zorla Yerinden Edilenler İçin Araştırma Raporu

GÖÇ PLATFORMU, Mersin, İstanbul, Van İllerinde IDP’ler için Sosyal Adalet Projesi Kapsamında yürütülen “Zorla Yerinden Edilenler İçin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Araştırma Raporu” başlıklı kamuoyu araştırmasını açıkladı.

Araştırma Türkiye’de zorunlu göçe maruz kalmış insanların ekonomik, sosyal ve kültürel hakları bakımından uğradıkları ihlallerini ortaya çıkarmak amacıyla, Türkiye genelinde dokuz ilde (Mersin, Adana, İstanbul, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Van, Hakkari) 1541 kişi ile yüz yüze görüşülerek yürütülmüş en kapsamlı çalışma olma özelliği taşımaktadır. IDP’ler için Sosyal Adalet Projesi ve Zorla Yerinden Edilenler İçin Ekonomik,Sosyal ve Kültürel Haklar Araştırma Raporu, zorla yerinden edilmişlerin uğradıkları maddi ve manevi kayıplarını, az da olsa telafi etmek için; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geçmişiyle yüzleşmesi, hakikatlerin araştırılması bağlamında önemli bir imkan sunmaktadır.

Araştırma Raporunu aşağıdaki bağlantıdan bilgisayarınıza indirebilirsiniz:

ZORLA YERİNDEN EDİLENLER İÇİN EKONOMİK, SOSYAL ve KÜLTÜREL HAKLAR ARAŞTIRMA RAPORU
(pdf, 3.99 MB)

İletişim:
AKDENİZ GÖÇ – DER
Akdeniz’e Göç Edenler Bilim,Kültür,Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Cami Şerif Mahallesi 5238 Sokak Gülergün İşhanı Kat:3/6 33060 Akdeniz/ MERSİN
Tel: +90 324 239 38 18  |  Fax: +90 324 239 38 19 |  GSM: +90 536 867 77 15
e-mail:  akdenizgocder@hotmail.com  |  Web: www.akdenizgocder.org


SUNUŞ:

Geçmişin ağır insan hakları ihlalleri ile yüzleşme ve hesaplaşma talebinin giderek yükseldiği bir dönemde gerçekleştirilen bu çalışma pek çok yönden bize ışık tutuyor.

Yoğunluklu olarak 1990’lı yıllarda yaşanan zorla yerinden edilme fiilinin mağdurlarının ve o mağdurların günümüz nesillerinin hayata nasıl tutunduğu, ekonomik, sosyal ve kültürel hakları bakımından ne tür sorunlara sahip olduklarını ortaya koyan bu araştırma, bu sorunla daha kapsamlı bir biçimde ilgilenilmesi gerektiğini ortaya çıkarıyor.

Uluslararası insan hakları hukukuna bağlılığını, insan hakları sözleşmelerini onaylayarak gösteren Türkiye’nin, daha fazla gecikmeden mevcut sorunları görmesi, uluslararası insan hakları hukuku karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirecek bir hedefe ve eylem programına sahip olması gerekmektedir.

Bu araştırmanın ortaya çıkardığı sonuçlar, ilk bakışta Türkiye’de yoksulluk yaşayan diğer gruplardan çok farklı görünmese de, unutulmaması gereken ve en önemli ayırt edici özelliğinin, bu sonuçları yaratan kök nedenle, yani zorla yerinden edilme fiili ile ilgili olduğudur.

Genel olarak yoksulluğu giderme sorumluluğu olan devletin, bu özel alandaki sorumluluğu ve yükümlülüğü genel tedbirlerin yanı sıra özel tedbirlerin de alınması gerektirdiği aşikardır. Bu tedbirleri alırken gerçek ihtiyaçları belirlemesi, ihtiyaç sahiplerinin hak öznesi olarak tanınması dolayısıyla alınacak her tedbirin hak öznelerinin katılımıyla planlanması ve değerlendirilmesi gerektiğini de hatırlatmak gerekir.

H.Feray Salman
İHOP-İnsan Hakları Ortak Platformu