Eşitlik Mekanizmaları Kadın Platformundan Başbakan'a Mektup

mektup yazdık, randevu istedik, basında seslendik hiçbir yanıt, hiçbir açıklama alamadık. tırnaklarımızla kazıyıp edindiklerimizin sessizce yok edildiği sabahlara uyanmak istemiyoruz. aşağıda başbakan’a yazdığımız açık mektup yer almaktadır.

kampanyaya destek olmak ve imza vermek için tıklayın.

iletişim: esitlikmekanizmalari@yahoo.com

 

Sayın Başbakan,

Kadın Bakanlığı ve Kadının Statüsü Sorunları Genel Müdürlüğü (KSGM) kaldırılıyor mu?

Türkiye’de, kadın ve aileden “sorumlu” Devlet Bakanlığı (1991) ve Başbakanlığa bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM, 1990) kadın hareketinin yıllarca suren mücadelesi sonucunda oluşturulmuş, kadınların hayatin tüm alanlarına tam ve eşit katılımını sağlamakla görevli çok önemli resmi mekanizmalardır.

1990 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak kurulan (ve o dönemki adı, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü (KSSGM) olan) müdürlük, kadın örgütlerinin talebi ve mücadelesi sonucunda, Çalışma Bakanlığı altında bir “alt kurum” olmaktan çıkarılarak doğrudan Başbakanlığa bağlandı. Yine kadın hareketinin çabaları ve taleplerine cevaben ancak 14 yıl sonra, 2004 yılında bir teşkilat yasasına sahip oldu.

Bir ülkede kadın erkek eşitliğinin sağlanmasının en önemli on koşullarından biri, bu konuyla ilgili kurumun, devletin en üst düzey karar mekanizmalarında yer almasıdır. Kadın örgütleri yıllardır ülkedeki kadın-erkek eşitsizliği sorununu çözmeye yönelik, Hükümetin tüm bakanlıkları ve devletin tüm kurumları arasında bir koordinatör işlevi taşıyacak, icracı bir kadın bakanlığı kurulmasını talep ettiler. Ancak bu talebe sahip çıkan ve bunu gerçekleştirme niyetinde olan bir siyasi irade bugüne kadar olmadı.

Geçtiğimiz günlerde, hükümetin yapısında köklü değişiklikler yapmak için çıkarılan 6223 Şayili Yetki Kanunu ile Kadın Bakanlığının bir tur “Sosyal Hizmetler Bakanlığı”, KSGM’nin ise, “Kadın ve Aile Genel Müdürlüğü”ne dönüştürüleceği konusunda duyumlar almaktayız.   Kadın örgütleri olarak bu konuda surecin şeffaf bir bicimde islememesinden rahatsızlık duymaktayız. Hükümetin bu doğrultudaki plan ve programlarına dair bilgilendirme ve görüş paylaşımı yapmaması ve dolayısıyla bilgilerin ancak duyumlarla sinirli kalması da kaygımızı artırmaktadır. Kuruluş amacı kadının ‘birey’ olması ilkesine dayanan KSGM’nin yapısının güçlendirilerek ve Kadından sorumlu bir icra bakanlığı kurularak bu çerçevede daha etkin bir şekilde görev yapması beklenirken, aile ya da sosyal yardım merkezli politikaların esas alındığı yapıların içine çekilmesi kabul edilemez. Kadın hak ve özgürlükleri mücadelesi veren kadın örgütleri olarak bu türden girişimlerin karsısında olduk, olmaya da devam edeceğiz.

Bu doğrultuda, KSGM teşkilat yapısı üzerinde ne türden tasarruflar yapılmakta olduğunun acil olarak kadın örgütleri ve kamuoyu ile paylaşılmasını bekliyoruz. Yapılan çalışmaların Türkiye’de kadın hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesinde yıllardır emek veren, büyük rol oynayan kadın örgütlerinin görüşlerine açılması ve bu görüşler doğrultusunda yapılanması gerektiğini önemle ve ivedilikle dikkate getirmek istiyoruz. Kadınlar lehine sonuçlar yaratması beklenen bir yapılanmaya dair böylesi önemli bir değişikliğin konunun esas taraflarını ve onların görüşlerini dışarıda bırakarak gerçekleştirilemeyeceğini biliyoruz. Bu konuda acilen gerekli açıklamaların yapılmasını ve işbirliğinin oluşturulmasını bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Adana Kadın Danışma Merkezi (AKDAM)
Adana Kadın Kuruluşları Birliği
Adıyaman Kahta Kadın Derneği
AMARGI
Anayasa Kadın Platformu
Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi
Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu
CEDAW Türkiye Sekretaryası
Çanakkale ELDER-Kadın Danışma Merkezi
CEKEV İzmir Çiğli Evkaf 2 Kadın Kültür Derneği
Çukurova Kadın Platformu Adana
Eveksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu
Evkad – Adana
Femin & art
Filmmor Kadın Kooperatifi
Hakli Kadın Platformu
İris Eşitlik Gözlem Grubu
ISTAR
İzmir Kadın Dayanışma Derneği
KADAV Kadınlarla Dayanışma Vakfı
KA.DER Genel Merkez
KA.DER Adana Şubesi
KA.DER Ankara Şubesi
KA.DER Bursa Şubesi
KA.DER Eskişehir Şubesi
KA.DER Kadıköy Şubesi
KA.DER Samsun Şubesi
Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi
Kadın Dayanışma Vakfı
Kadın Partisi Girişimi
Kadının İnsan Hakları / Yeni Çözümler Derneği
Kadın Yazarlar Derneği
KAMER Vakfı
KAOS GL
Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği
Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği
Karataş Kadın Derneği – Adana
KAZETE Bağımsız Kadın Gazetesi
KEIG Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu
KEFA Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar
Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi
Kozadan İpeğe Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Kooperatifi
Marmara Grubu Vakfı
Mersin Bağımsız Kadın Derneği
Mersin KA.DER Temsilciliği
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
MUGLA KADIN DAYANISMA GRUBU
Muş Kadın Derneği / MUKADDER
Selis – Diyarbakır
Selis – Ergani
Silvan Belediyesi Meya Kadın Merkezi
SODEV
Söke Kadın Sığınmaevi Derneği
S.S. Akdeniz Kadın Kültür İşletme Kooperatifleri Birliği
Şahmaran Kadın Dayanışma ve Araştırma Merkezi Derneği
TCK Kadın Platformu
Türkiye Homenet Çözüm Ortakları
Türk Kadınlar Birliği
Türk Kadınlar Birliği Adana Şubesi
Van Kadın Derneği (VAKAD)
Van Saray Kadın Derneği
Yaka Koop.
Yaşlılarla Dayanışma Derneği
Yeditepe Kadın Dayanışma Derneği