Demokratikleşme ve İnsan Hakları Sözleşmelerine Bağlılığın Güçlendirilmesi

Hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı ve insan hak ve özgürlüklerini temel alan bir demokratikleşme sürecinin geliştirilmesi İHOP üye örgütlerinin ortak hedefidir. İnsan Hakları Ortak Platformu insan hakları alanındaki gelişmeleri ve eğilimleri önceden tespit edebilmek, bu gelişmelerden insan hakları hareketini haberdar edebilmek, insan hakları örgütlerinin ortak savunu alanlarını güçlendirmek ve kamu idaresi üzerindeki sivil denetimi güçlendirmek üzere izleme yöntemleri geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir.