Avrupa Birliği Ülkelerinde Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kurumları

Başlık

Avrupa Birliği Ülkelerinde Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kurumları

Konu

Ayrımcılık Yasağı

Yazar

Ulaş Karan

Yayıncı

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)

Dil

Türkçe

Tarih

Eylül 2009

Açıklama

Bu çalışma, Avrupa Birliği tarafından ayrımcılık yasağı alanında oluşturulan yasal çerçeve sonucunda ortaya çıkan ülke uygulamaları ile birlikte özellikle eşitlik urumlarına yoğunlaşmaktadır. Çalışma kapsamında genel olarak Avrupa Birliği’nde yürürlükte olan ayrımcılık yasağını ilgilendiren mevcut hukuki çerçevenin kapsamı ve sınırlılıkları vs. gibi noktalar üzerinde durulmuştur. Özel olarak ise birlik hukuku ile ortaya konulan standartlar doğrultusunda her üye ülke ile ilgili ayrımcılığın tanımı ve kapsamı, hangi temellerde ayrımcılığı içerdiği, ayrımcılıkla mücadele alanında kurulan mekanizmaların kuruluşu, yasal çerçevesi, yetkileri, örgütlenme biçimi, bütçesi, idareden bağımsızlığı, çalışma biçimi, mağdurların
sahip olduğu haklar ve sivil toplum örgütleri ile bu mekanizmalar arasındaki ilişkiler gibi noktalar üzerinde durulmuştur.

ISBN

978‐975‐01033‐1‐5