ATİPİK KHK’LER ve DAİMİ HUKUKSUZLUK – II: OHAL KHK’si ile erkeği kadın, kadını erkek yapamazsınız!

Kerem Altıparmak, Dinçer Demirkent ve Murat Sevinç tarafından  hazırlanan ve 20 Temmuz 2016 tarihinde başlayan OHAL rejiminin atipikliğini belirli bir tür KHK üzerinden inceleyen I. nolu Bilgi Notunun ardından kaleme alınan II. Bilgi Notu, bu kez  genel olarak 20 Temmuz Rejimi KHK’lerinin hukuki değerlendirmesini içermektedir.
I. Bilgi notunda analiz edilen ikinci tip KHK’lerden farklı olarak, II. Bilgi Notunda  ‘genel, kişilik dışı ve soyut’ kurallar koyan ilk tip KHK’ler üç soru etrafında analiz edilmektedir:  Birincisi bu KHK’lerin gerçekten OHAL KHK’si olup olmadığı sorusu. İkinci olarak OHAL KHK’sinin bir yasaya dönüşüp dönüşemeyeceği meselesi. Üçüncüsü ise bu hususun AYM tarafından denetlenip denetlenemeyeceği konusu.
Bilgi Notu için: Atipik OHAL KHKleri_II