ATİPİK KHK’LER ve DAİMİ HUKUKSUZLUK: ARTIK YASALARI İDARE Mİ İPTAL EDECEK?

Bilgi Notu 1:/2018
İnsan Hakları Ortak Platformu, 19. ayını 18 Şubat 2018 tarihinde  dolduran Olağanüstü Hal Döneminde çıkarılan Kanun hükmünde kararnameleri ve etkilerini kayıt altına almaya devam ediyor.
Kerem Altıparmak, Dinçer Demirkent ve Murat Sevinç tarafından hazırlanan bu Bilgi Notu, ihraç/kapatma KHK’lerinin ve  Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonu’nu kuran KHK’nin  Anayasaya aykırı olduğunu, yasalaştığı anda iptal davasının Anayasa Mahkemesine götürülmesi gerektiğini, Anayasa Mahkemesinin de derhal yürürlüğünü durdurarak iptal etmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Bilgi notu için: Atipik_OHAL_ KHKleri