Alternatif Bir Yargı Reformu Stratejisine Doğru Çalıştayı

İnsan Hakları Ortak Platformu ve Uluslararası Hukukçular Komisyonu (ICJ) Ankara’da 16 Aralık 2019 tarihinde bir tam günlük Alternatif Bir Yargı Reformu Stratejisine Doğru başlıklı bir çalıştay gerçekleştirmektedir. Bu çalıştay Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları Programı tarafından desteklenen proje kapsamında yürütülmektedir.

Bildiğiniz gibi, Adalet Bakanlığı Mayıs 2019’da bir Yargı Reformu Strateji Belgesi ilan etmiştir. Belgede öngörülen hedefler “hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin daha etkin korunup geliştirilmesi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi, sistemin şeffaflığının artırılması, yargısal süreçlerin basitleştirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, savunma hakkının güçlendirilmesi ve makul sürede yargılanma hakkının daha etkin korunması” olarak belirtilmiştir.

Ancak bu Yargı Reformu Stratejisi (YRS), hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunması kapsamında istenen sonucu ortaya koymamaktadır. Uluslararası Hukukçular Komisyonu (ICJ) ve İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), Türkiye’nin Yargı Reformu Stratejisi ve Yargı Bağımsızlığı başlıklı 18 Kasım 2019 tarihli raporunda yapısal sorunları ele alan değişiklikler yapılmadığı takdirde, hazırlanan strateji ile yargı bağımsızlığının sağlanmasının mümkün olmadığını belirtmiştir (ekte raporumuzu bulabilirsiniz).

16 Aralık 2019 tarihinde düzenlenecek çalıştayda mevcut yargı reformu stratejisi tartışmaya açılarak uluslararası hukuk ışığında stratejinin eksiklikleri, yargı bağımsızlığı açısından stratejinin temel sorunları değerlendirilecek, alternatif bir yargı reformu stratejisinin nasıl olması gerektiği tartışılacaktır.  Katılımcılar tarafından temsil edilen her kuruluşun alternatif YRS hazırlığına ilişkin kendileri bakımından ilgili konuları sunması ve tartışmaya açması gerekecektir. İnsan hakları için adalete erişim konusu alternatif yargı reformu stratejisi kapsamında ele alınacak, katılımcıların bu konuda da katkılarına ihtiyaç duyulacaktır. Çalıştayın amacı alternatif yargı reformu stratejisi için eylem programı oluşturmak ve belirlenecek 10 önceliğin gerçekleştirilebilmesi için savunuculuk faaliyetlerine yol haritası oluşturmaktır. Olması gereken yargı reformu stratejisi detayları ile tartışmaya açılacaktır.

Çalıştay Programı