AB Divanı’nın Kararı Mülteciler İçin Bir Yenilgi

Uluslararası Af Örgütü ve Uluslararası Hukukçular Komisyonu (UHK), bugün Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) karşılıklı rızaya dayalı eşcinsel ilişkinin suç kapsamına sokulmasının, AB sığınma hukukunun amaçlarına göre “zulüm” addediliyor olması yönündeki kararının geçerliliğini, uluslararası insan hakları ve mülteci hukukuna uyuşmayacak bir şekilde reddettiğini dile getirdi.

Açıklamanın devamına buradan ulaşabilirsiniz.