İnsan Hakları Sertifika Programı Tamamlandı.

İnsan Hakları Savunucuları Sertifika Programi27 Ağustos – 4 Eylül 2007 tarihleri arasında İnsan Hakları Ortak Platformu ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilen İnsan Hakları Savunucuları Sertifika Programı 35 insan hakları savunucusunun sertifika aldığı kapanış töreniyle sona ermiştir.

Türkiye’de insan hakları ve demokratikleşme konularındaki bilincin arttırılması, çift yönlü bilgi ve deneyim paylaşımın sağlanması ve bu konudaki sorun veya gelişmelerin takip edilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan program dahilinde katılımcıların daha geniş ve yetkin bir bakış açısına ve uygulama bilgilerine sahip olmaları hedeflenmiştir.

Türkiye’deki insan hakları alanında yaşanan ağır ihlaller, alanda çalışan savunucuları yoğun biçimde faaliyet göstermek zorunda bırakmış ve insan hakları alanının başta akademisyenler olmak üzere diğer aktörleriyle de ilişkilenmeleri önünde engel teşkil etmiştir. Bu sertifika programında ise bu ilişkilerin güçlenmesi yönünde atılan adımlar sağlamlaştırılmıştır.

Sertifika programında sahada çalışan insan hakları savunucuları, akademisyenler ve uzmanlarla farklı alanlardaki teori ve uygulamaları tartışma ve değerlendirme fırsatı bulmuştur. Yaklaşık on farklı örgütten savunucuların katılımı insan hakları hareketinin kendi içinde tanışıklık yaratması sürecine de katkı sunmuştur. Katılımcılar Adana, Ankara, Batman, Bingöl, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Niğde, Þanlıurfa, Trabzon ve Van illerinden farklı sivil toplum örgütlerinden gelen 35 insan hakları savunucusundan oluşmuştur.

Eğitim Programı:

27 Ağustos Pazartesi
İnsan Haklarının Temel Kavramları / Ali Rıza Çoban (Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fak.)
Devlet ve İnsan Hakları Teşkilatlanması / Kerem Altıparmak (AÜ SBF İnsan Hakları Merkezi)

28 Ağustos Salı
Hakların Hukuksal Güvenceleri / Onur Karahanoğulları (AÜ SBF)
Kadınların İnsan Hakları / Aksu Bora (AÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi)

29 Ağustos Çarşamba
Azınlıklar ve Kimlik / Elçin Aktoprak (AÜ SBF)
İnsan Haklarının Sınırlılıkları / Aykut Çelebi (AÜ SBF)

30 Ağustos Perşembe
Alıkonulma Yerlerinin İzlenmesi / Utku Kılınç (Avukat)
Yaşam ve Vücut Bütünlüğü / Nalan Erkem (İnsan Hakları Gündemi Derneği)
Hak İhlalleriyle Mücadelede Yeni Teknikler / Şanar Yurdatapan (Düşünceye Özgürlük Platformu)

31 Ağustos Cuma
İnsan Hakları İhlallerinin İzlenmesi ve Eylem / Feray Salman (İHOP Genel Koordinatörü)
Raporlama Teknikleri (İfade Özgürlüğü, Din ve Vicdan Özgürlüğü Örnekleri) / Osman Can (Anayasa Mahkemesi/ Raportör)

1 Eylül Cumartesi
İnsan Haklarına Sıradan /Gündelik Reddiyeler ve Cevapları / Emel Kurma (Helsinki Yurttaşlar Derneği)
Medya Politikaları / Gülseren Adaklı (AÜ İletişim Fakültesi)
Yoksulluk ve Diğer Sosyal Hak İhlalleri / Metin Özuğurlu (AÜ SBF)

3 Eylül Pazartesi
İnsan Hakları ve Milliyetçilik / Tanıl Bora (Araştırmacı Yazar)
Ayrımcılık / Melek Göregenli (Ege Üniversitesi)

4 Eylül Salı
İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması / Gökçen Alpkaya (AÜ SBF İnsan Hakları Merkezi)
Uluslararası Dava Örnekleri / Kerem Altıparmak (AÜ SBF İnsan Hakları Merkezi)
Kamu Kurumlarıyla Müzakere Pratikleri / Levent Korkut (Uluslararası Af Örgütü)