Resmi Görüşmeler

Düşünceye Özgürlük Kampanyası çerçevesinde İHOP temsilcileri çeşitli kesimlerle görüşmelerde bulunmuşlardır.

TUSİAD Ankara Temsilcisi İle Görüşme

1 Kasım 2006 tarihinde Levent Korkut TUSİAD ile görüşmüş kampanyaya ilişkin bilgi ve görüş paylaşmıştır.

 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri ile Görüşme

1 Kasım 2006 tarihinde Türkiye’ye ziyarette bulunan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammerberg ile bir görüşme yapılmış, görüşme sırasında Türkiye’deki ifade özgürlüğüne ilişkin kısıtlılıklar gündeme getirilmiştir. Görüşmeye, İHD, Mazlumder, UAÖ Türkiye Þubesi kendi kurumsal kimlikleri ile, Feray Salman’da İHOP Genel Koordinatörü sıfatıyla katılmıştır.

 

Başbakan Yardımcısı-Dış İşleri Bakanı Abdullah Gül İle Görüşme

16 Kasım 2006 tarihinde kampanya amacının ve taleplerinin iletilmesi için Abdullah Gül ile bir görüşme yapılmıştır. Görüşmeye Ümit Fırat, Yusuf Alataş, Ayhan Bilgen, Sema Alpan Atamer, Feray Salman ve Yılmaz Ensaroğlu katılmıştır. Görüşmede 301. maddenin değiştirilmesi değil kaldırılması gerektiği üstünde durulmuştur.Toplantıya yoğun bir basın ilgisi olduysa da ertesi gün basın konuya yeterince yer vermemiştir.

 

TBMM Başkanı Bülent Arınç ile Görüşme
İnsan Hakları Ortak Platformu yürütme kurulu üyeleri 13 Ekim 2006 tarihinde TBMM Başkanı Bülenç Arınç’ı platformun yürüttüğü “Düşünce Özgürlüğü Kampanyası” hakkında bilgilendirmek amacıyla ziyaret etti. Heyette İnsan Hakları Ortak Platformu üyesi olan İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Yusuf Alataş, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Þubesi Başkanı Levent Korkut, Helsinki Yurttaşlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Fırat, Mazlumder Genel Başkanı Ayhan Bilgen, Uluslarası Af Örgütü Türkiye Þubesi İstanbul Koordinatörü Zeynep Kıvılcım Forsman yer aldı.

 

Konuyla ilgili İHOP haberi için tıklayınız.