Yasaksız Korkusuz Tehditsiz Konuşalım İmza Kampanyası

6 Kasım 2006 tarihinde başlatılan imza kampanyası İnternet üzerinden ve İHOP üye örgütlerinin şubelerinin bulunduğu pek çok ilde açılan imza standlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Internet Sitesi
Kampanya kapsamında hazırlanan www.ihopdusunceozgurlugu.org adresi üzerinden bugüne değin 3112’e yakın imza toplanmıştır.
Hazırlanan web sitesinde imza kampanyasının yanı sıra kampanya spot filmleri, kampanya etkinlikleri hakkında haberler, ifade özgürlüğü hakkında çeşitli belgeler ve daha önce ifade ve düşünce özgürlüğüne ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar yer almaktadır.

billturuncu

İmza Standları
Kampanya kapsamında Düşünceye Özgürlük İmza föyleri bastırılmış, imza pankartları hazırlanmış, kampanya sloganlarının yer aldığı uçan balonlar hazırlanmış, kampanya rozeti ve afişi bastırılarak tüm malzemeler şubelere ve gruplara gönderilmiştir. Þubelerin ve grupların olduğu illerde bugüne kadar 16 binden fazla imza toplanmıştır.

billyesil

İllere göre toplanan imza sayısı aşağıdaki gibidir:
1- Adana: 424
2- Aydın: 168
3- Diyarbakır: 915
4- Muş: 311
5- Çanakkale: 403
6- Hatay: 414
7- İzmir: 870
8- Adıyaman 134
9- Siirt: 420
10- Balıkesir: 272
11- Tarsus: 580
12- Batman: 2084
13- Van: 4155
14- Malatya 200
15- Trabzon: 173
16- Kütahya: 281
17- İstanbul: 562
18- Antep: 220
19- İskenderun: 757
20- Mersin: 536
21- Elazığ: 600
22- Ankara:423
23- Urfa 183
24- Kayseri 1180
25- Muğla 375

İmza kampanyasında kullanılmak üzere üretilen 6000 adet rozet de kampanyaya katılanlara dağıtılmıştır. Kampanya rozeti de yine Sayın Emre Senan tarafından gönüllü olarak tasarlanmıştır.

İmza kampanyası kapsamında toplanan imzalar, 9 Þubat 2007 tarihinde yapılan basın açıklamasının ardından TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın özel kalemine verilmiştir.

Bülent Arınç kampanya kapsamındaki görüşme talebini olumlu yanıtlamamıştır.

 İmza İlanı

TCK 301. maddeye karşı 164 yazar, çizer, sanatçı ve akademisyenin ve imza standlarından ve internet sitesinden imza kampanyasına katılan toplam 14.000 kişi adına “TBMM’ye Çağrı” adlı aşağıdaki metin 01 Ocak 2006 tarihinde Radikal ve Yenişafak gazetelerinde yayımlanmıştır.

TBMM’ye ÇAĞRI
İmza standlarından ve internet sitesinden imza kampanyasına katılan toplam 14.000 kişi ve biz aşağıda imzası bulunanlar, TCK 301. madde başta olmak üzere Türkiye’de düşünce, ifade ve inanç özgürlüğünü engelleyen TCK ve TMK’deki tüm maddelerin kaldırılmasını ve evrensel standartlar çerçevesinde her düşüncenin özgürce ifade edilebilmesini talep ediyor bu doğrultuda TBMM’yi bugünden itibaren göreve çağırıyoruz.