Bölgesel Paylaşma Toplantıları

İnsan Hakları Ortak Platformu’nun ana hedeflerinden biri İHOP kurucu örgütlerinin yerellerdeki şubeleri arasında diyalog ve işbirliğini güçlendirmektir.  Özellikle genel merkezler düzeyindeki işbirliği, kimi zaman yerellerdeki şubeler arasında aynı ölçüde gerçekleşmeyebilmektedir. Ancak, hem insan hakları savunusunu güçlendirmek hem de insan hakları savunucularını daha iyi koruyabilmek için yerel düzeydeki işbirlikleri büyük önem taşımaktadır. Bu diyalog ve işbirliği sadece insan hakları örgütlerinin kendi arasında oluşması beklenen olgular değildir; aynı zamanda hak temelli çalışmalar gerçekleştiren farklı alanlardaki örgütlerin ve grupların da bu diyalog ve işbirliği ortamına katkı sunmaları önemlidir. İnsan Hakları Ortak Platformu’nun yerel düzeylerdeki sahiplenme, görünürlük ve bilinirliğini arttırmak genel amacıyla yedi farklı şehirde bölgesel paylaşma toplantıları düzenlemiştir. Bu toplantıların öncelikli hedefi İnsan Hakları Ortak Platformu’nun stratejik hedeflerini İHOP bileşen örgütlerinin şubeleri, diğer hak temelli çalışan örgütler ve sivil toplum örgütleriyle paylaşmaktır. Bu toplantılarla ilgili özet bilgi aşağıdaki tabloda bulunabilir. 

Tarih Þehir Katılımcı İller Katılımcı Sayısı Rapor
 
11 Kasım 2006 Malatya Malatya, Adıyaman, Þanlıurfa, Erzincan, Tunceli, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Mardin 60  
3 Aralık 2006 Trabzon Gümüşhane, Ordu, Trabzon, Rize 80  
9 Aralık 2006 Kocaeli Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya 45  
24 Aralık 2006 Aydın Aydın, Çanakkale, Muğla, İzmir 30  
19 Ocak 2007 Adana Mersin, Adana, Hatay, Konya, Gaziantep 45  
10 Mart 2007 Kayseri Kayseri, Ankara 65  
31 Mart 2007 Van Van, Hakkari, Muş, Ağrı, Siirt, Kars 65