Herkes İçin Her Koşulda Özgürlük, Güvenlik ve Adil Yargılanma Hakkı

Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile adil yargılanma hakkı, büyük acılar ve haksızlıklarla dolu insanlık tarihinin derin süzgecinden süzülerek günümüze ulaşmış, uğruna dünyanın her yerinde büyük mücadeleler verilmiş en kıymetli evrensel değerlerden olan insan haklarındandır. Her iki hak da İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve Türkiye’nin de tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (AİHS, 5.ve 6.maddeler olarak) ayrı başlıklar halinde düzenlenmiştir. Bu itibarla da bu haklar evrensel ölçekte kabul görmüş insan hak ve özgürlüklerini referans alan yönetim biçimlerinin vazgeçilmez değerlerindendir.

Açıklamanın devamına buradan ulaşabilirsiniz.