13-18 Eylül 2010 İnsan Hakları Seminer Programına Katılım Çağrısı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi (İHM) ve İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) 2007 ve 2008 yıllarında ortaklaşa düzenlediği İnsan Hakları Savunucuları Eğitim Programı’nın üçüncüsünü bu yıl gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

13–18 Eylül 2010 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde gerçekleştirilecek olan seminer programının kontenjanı 30 kişi ile sınırlıdır. Programın özelliği dikkate alınarak, katılımcıların alanda tecrübe sahibi insan hakları savunucuları arasından seçilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede programa katılmak isteyenlerin aşağıdaki başvuru formunu doldurup, en geç 15 Haziran 2010 tarihine kadar formda belirtilen e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

2007 ve 2008 yıllarında yapılan ilk iki seminerde, insan haklarının felsefi ve tarihsel temellerinden, insan haklarının teşkilatlanmasına, ulusal ve uluslararası hukuk bağlamında insan haklarının korunmasından, ifade özgürlüğü ve savunma taktiklerine dek, pek çok konuda, gerek temel gerekse tematik dersleri içeren bir program gerçekleştirildi. 2010 yılında gerçekleştirilecek programın ise, öncekilerden farklı olarak, Hakikat ve İnsan Hakları teması üzerinden bir program olmasına karar verildi. Bu bağlamda konunun, farklı disiplinlerden uzmanların ve deneyimli insan hakları savunucularının katılımıyla tartışılması hedeflenmekte, aynı zamanda hakikat ve insan hakları sorununun, disiplinler-arası bir tartışma platformuna sunulmasına vesile olması umulmaktadır. Bu nitelikleriyle program, yalnızca insan hakları savunucularını yakından ilgilendiriyor olan geçmişle hesaplaşma, hakikat ve yüzleşme sorunlarının farklı bir yaklaşımla irdelenmesini mümkün kılmayacak, belki de daha önemlisi, bundan sonra yapılacak benzer içerikteki tematik eğitimler için ön açıcı bir ilk deneme olacaktır.

Seminer Programı için tıklayınız.

Başvuru Formu için tıklayınız.