İnsan Hakları Evrensel Bildirisi

Büyük acıların, yıkımların yaşandığı İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, 10 Aralık 1948 tarihinde ilan edilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, o güne kadar insanlığın biriktirdiği tüm değerleri kapsayan insan hakları fikrinin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır.

Bu bildiri bugün devletin insan hakları yükümlülüklerine vurgu yapan tüm insan hakları belgelerinin ve standartlarının temel dayanağını oluşturur. Bildiri her bir bireyin onurlu ve eşit haklar temelinde yaşamını öngören insan hak ve özgürlüklerinin esasıdır. Dünyanın her yerinde insanların hak ve özgürlükler bakımından büyük baskılar altında olduğu bu yıl bildirinin 71. yılı kutlanıyor.
Biz de İnsan Hakları Ortak Platformu olarak insan hak ve özgürlüklerinin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik tüm çabalara katkı vermek amacıyla bildiriyi Türkçe ve Kürtçe olarak yayınlıyoruz.

Yaygınlaştırmanız dileğiyle…

İndirmek için tıklayınız.İndirmek için tıklayınız.