Zorla Yerinden Edilenler İçin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Araştırma Raporu

Başlık

Zorla Yerinden Edilenler İçin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Araştırma Raporu

Konu

Zorunlu Göç

Yazar

Göç Platformu

Yayıncı

Akdeniz GÖÇ-DER

Dil

Türkçe

Açıklama

Sosyal Adalet Projesi kapsamında hazırlanan bu raştırma; hak sahibi göç mağduru kitlelerin, ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarını ortaya koymuştur. Ayrıca, “Birleşmiş Milletlerin (BM) Ülke İçinde Yerinde Olma Konusunda Yol Gösterici İlkeler” ve “BM’nin Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Sözleşmesi” çerçevesinde değerlendirilmesiyle içinde bulundukları vahim durum ortaya çıkmıştır. Araştırma raporu, zorla yerinden edilen milyonlarca hak sahibi insanın mağduriyetinin bir belgesi olma niteliği taşımaktadır. Zorla yerinden edilmişlerin uğradıkları maddi ve manevi kayıplarını, az da olsa telafi
etmek için; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geçmişiyle yüzleşmesi, hakikatlerin araştırılması bağlamında önemli bir imkan sunmaktadır.

Sayfa Bilgisi

290 s.