Ortak Görüş: Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzük Değişiklik Çalışması

Yasama Faaliyetlerine STK Katılımının Güçlendirilmesi Üzerine
ORTAK GÖRÜŞ

19 Şubat 2009

Sayın Ali Topuz,
TBMM İç Tüzük Değişikliği Uzlaşma Komisyonu Üyesi

Bu belgede yansıtılan görüşler, insan hak ve özgürlüklerinin farklı alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ortak çabasıyla hazırlanmıştır. Bu belgenin amacı, TBMM İç Tüzük değiştirme çalışmalarında özellikle Sivil Toplum Kuruluşlarının yasama sürecine etkin katılımının sağlanması için ele alınması gereken konulara dikkatlerinizi çekmektir.
Yurttaşların temel ihtiyaçlarına yanıt vermesi ve toplumsal adaleti tesis etmesi beklenen yasama, yürütme ve yargı faaliyetlerinin bu işlevlerini yerine getirebilmesi için öncelikle,  bu ihtiyaçların daha iyi tespit edilebileceği kanalların oluşturulması, bu kanalların  açık tutulması  ve katılım süreçlerini etkinleştirilmesi gerekir.

Ülkemizde yasama organı durumundaki Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçim zamanlan dışında yurttaşların istek ve beklentilerine yeterince duyarlılık göstermemekte ve belirli konularda toplumda oluşan görüşler, Türkiye Büyük Millet Meclisine yansıtılamamaktadır. Bu gerçek dikkate alındığında, yasama yetkisinin kullanımına yurttaşların katılımını sağlayacak idari ve hukuki yolların geliştirilmesine ilişkin ihtiyaç kendisini daha belirgin biçimde hissettirmektedir.

TBMM Uzlaşma Komisyonu tarafından hazırlanan İç Tüzük Taslağının içinde demokrasi kültürünün ve geleneğinin yerleşmesi ve gelişmesinde büyük ölçüde katkıda bulunacağına inandığımız “Sivil Toplumun Yasa Yapmaya Katılım Sürecinin” ayrıntılı olarak tanımlanması gerekmektedir.
Bu tarifi yaparken ve katılım süreçlerini belirlerken uyulması gereken asgari kriterler şunlar olmalıdır:
•    Sivil toplum örgütlerinin TBMM komisyon toplantılarına doğrudan katılımını öngören yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
•    Süreç hem katılımcılar hem de bilgi almak isteyen yurttaşlara açık olmalıdır.
•    Danışma sürecine katılacak olanların belirlenmesinde esas alınacak ilkeler ayrımcı olmamalıdır. Yasama faaliyetleri sırasında gündemde olan konularla ilgili çalışma yapan sivil toplum örgütlerine yer verilmelidir.
•    Katılımın etkin ve nitelikli olmasının sağlanması için danışma sürecine katılım mümkün olan en erken safhada başlamalıdır. Yasa Taslakları TBMM’ye sevk edilmeden önce ya da TBMM’de Genel Kurula gelmeden önce STK ve halkın önerilerine sunulmalıdır.
•    Katılımın etkin sonuçlar üretmesi bakımından yorum yapma ve hazırlık için makul süreler tanımlanmalıdır.
•    Danışma sürecine geri bildirim, değerlendirme ve gözden geçirme aşamaları dâhil edilmelidir.
•    Katılımı etkinleştirmek ve sürdürülebilir kılmak için özel ve yeterli miktarda kaynak ayrılmalıdır.
Asgari olarak yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde “Sivil Toplumun Katılım Süreci”  İç Tüzükte ayrı bir başlık altında ele alınmalı ve bu başlığın içeriğinin düzenlenmesinde sivil toplum kuruluşlarına danışılmalıdır.
TBMM İç Tüzük değişikliği yasama organının önüne önemli bir fırsat getirmektedir. Bu fırsat,  katılımcı demokrasinin geliştirilmesi fırsatıdır. Bu fırsatı kaçırmayalım.

(Alfabetik Sırayla)

Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
Başak Kültür ve Sanat Vakfı
Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği-ELDER- Kadın Danışma Merkezi
Çanakkale Yerel Gündem 21
Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Derneği
Düşünce Özgürlüğü Derneği
Gündem Çocuk Derneği
Habitat İçin Gençlik Derneği
Helsinki Yurttaşlar Derneği
İnsan Hakları Araştırmaları Derneği
İnsan Hakları Derneği
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği
Femin&art Trabzon Kadın Sanatçılar Derneği
KAOS GL
Kazete
Lambdaİstanbul
Mültecilerle Dayanışma Derneği,
Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği,
Siyasal Ufuk Hareketi
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
TBMM Ortak Çalışma Grubu
Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı,
Türkiye Sakatlar Derneği
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

_______

İletişim 0 312 468 84 60 ( İHOP OFİS)

 

film izle online film izle