Yargı yetkisini kullanan olağanüstü mercilere ve mahkemelere son verilmelidir!

Son bir hafta içersinde yargı alanında yaşanan gelişmeler, toplumsal muhalefeti oluşturan kesimlerin kişi güvenliği ve özgürlüğü ile ifade özgülüğü hakkının giderek baskı altına alındığını göstermektedir. (Açıklamanın devamı için tıklayınız.)