YAŞAM HAKKI İÇİN KALICI ÇATIŞMASIZLIK GEREKLİDİR!

Ülkemizin devam eden demokrasi ve insan hakları sorununun en önemli halkası, Kürt sorunudur. Bu sorunun temel hak ve özgürlükler çerçevesinde çözülmesi yerine şiddete dayalı tasfiye politikaları benimsenmiştir. Ancak bunun çözüm olmadığı tüm yönleriyle açığa çıkmıştır. O halde şiddette ısrar niçin? (Açıklamaya İHD web sitesinden ulaşabilirsiniz.)