Uluslararası Konferans: Uluslararası Ceza Mahkemesi: Dünü, Bugünü, Yarını

Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu tarafından 24 Kasım 2008 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “Uluslararası Ceza Mahkemesi: Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı uluslararası bir konferans düzenlenecektir. Program için tıklayınız.

Uluslararası Konferans

“Uluslararası Ceza Mahkemesi: Dünü, Bugünü, Yarını”

 

24 Kasım 2008- Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Aziz Köklü Salonu

Program

 

10.00 – 12.30

Açılış Konuşması

Av. Öztürk Türkdoğan (UCM Koalisyonu Sözcüsü)

Prof. Dr. Celal Göle (AÜSBF Dekanı)

 

Birinci Oturum:

“Uluslararası Ceza Mahkemesi: “Rüyadan Gerçeğe Doğru Mu?”

 

Oturum Başkanı:

Yaşar Yakış (Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı)

 

Konuşmacılar:

Osvaldo Zwala (UCM için Uluslararası Koalisyon)

“Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne, Projelere ve Kampanyalara Bakış” 

Doç. Dr. Yusuf Aksar (Karadeniz Teknik Üniversitesi-İİBF)

“Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Görevleri ve Yetkileri”

Dr. David Donat Cattin (Direktör, Küresel Eylem İçin Parlamenterler)

“Ulusal Düzeyde Soykırım Suçunun Araçsallaşması ve Soykırımın Önlenmesi, UCM’nin Caydırıcı Etkileri”

 

14.00 – 17.00

İkinci Oturum:

“60. yılında Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi: İlkeler, Hedefler”

 

Oturum Başkanı:

V.Ahsen ÇOŞAR (Ankara Barosu Başkanı)

 

Konuşmacılar:

Dr. Timuçin Köprülü

“Soykırımın Tanımı ve Soykırım Sözleşmesine Genel Bir Bakış”

Doç. Dr. Gökçen Alpkaya (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Sözleşme Sonrası Soykırım Suçu”

Dr. Ton Zwaan (Amsterdam Üniversitesi)

“Dünyada Soykırım Çalışmaları”