Türkiye: Barışçıl gösteri yapan kişiler, 'halkı askerlikten soğutmaktan' mahkum oldular

Halil Savda ve üç diğer aktivist, 17 Haziran 2010 günü, Türk Ceza Kanunu’nun 318. maddesi uyarınca, ‘halkı askerlikten soğutmaktan’ mahkum oldular. Dava, askerlik hizmetini yerine getirmeyi reddettiği için 24 Aralık 2009 tarihinde tutuklanarak askeri cezaevine konmuş olan ve Uluslararası Af Örgütü’nün düşünce suçlusu olarak kabul ettiği vicdani retçi Enver Aydemir’e destek vermek amacıyla 6 Haziran 2010 tarihinde yapılan gösteriye katılmalarının ardından açılmıştı.