Tahir Elçi Anısına "Aşılamayan Viraj: Cezasızlık"

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve AÜ SBF İnsan Hakları Merkezi Türkiye’de yaşanan cezasızlık sorunu üzerine her yıl ortak bir konferans düzenliyor. Bu seneki konferansımız 28 Kasım 2015 tarihinde kaybettiğimiz Türkiye’de faili meçhuller, işkence, özellikle yaşam hakkı ihlalleri ve cezasızlık konularında çok değerli çalışmalar yapmış, ülkenin en önemli insan hakları savunucularından ve hukukçularından Tahir Elçi’nin anısına gerçekleştirilecek.
Tarih: 22 Aralık 2015
Yer: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Aziz Köklü Konferans Salonu
Program:
Tahir Elçi Anısına: Aşılamayan Viraj: Cezasızlık
1. Oturum 13.30-15.00
Bir İnsan Hakları Savunucusunun Ardından: Tahir Elçi
Moderatör: Ruhat Sena Akşener
Konuşmacılar:
– Sezgin Tanrıkulu
– Meral Danış Beştaş
– Sema Kılıçer
2. Oturum 15.15-17.00
Geçmişten Bugüne Türkiye’de Devlet Şiddeti ve Cezasızlık
Moderatör: Özkan Agtaş
Konuşmacılar:
– Feray Salman – “Geçmişten Bugüne Cezasızlık Vakaları: Bir Harita”
– Kemal Göktaş – “Bir Cezasızlık Vakası Olarak Roboski”
– Erkan Şenses – “Kürtlerin Cezasızlıkla Mücadelesi”
– Emma Sinclair-Webb – “Polis Şiddeti ve Cezasızlık”