Suriye’de İşlenen İnsanlığa Karşı Suçlara Son Verilmelidir

Son dönemde Suriye’de yapılan gösterilerde dile getirilen özgürlük taleplerine karşılık, Suriye yönetiminin sivil halka silah kullanarak karşılık vermesi sonucu dört yüzün üstünde kişi öldürülmüştür. Ölümle sonuçlanan olaylar devam etmektedir. Yanı sıra çok sayıda kişi yaralanmış, gözaltına alınan kişilere yaygın ve sistematik işkence ve kötü muamele uygulanmış, başta ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü, hareket özgürlüğü olmak üzere pek çok başlıkta ve bir bütün olarak temel hak ve özgürlüklerde ciddi insan hakları ihlalleri yaşanmaktadır. Tüm bu yaşananların insanlığa karşı suçlar başlığında ele alınması gerekmektedir.

Bu nedenle, insan hakları savunucuları olarak Suriye yönetimini kendi halkına uyguladığı öldürme, işkence ve diğer ağır ve ciddi insan hakkı ihlalleri nedeniyle kınıyoruz. Yanı sıra tüm insanlık alemine de bu ihlallerin önlenmesi ve sorumluların cezalandırılmasına yönelik tüm çabaların içinde dayanışma duygusu ile yer alacağımızı duyuruyoruz.

İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfının yaptığı ortak açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.