Seçim İzleme Platformu: 12 Haziran Seçimlerini İzliyoruz!

Sivil toplum kuruluşlarının ve aktivistlerin oluşturduğu Seçim İzleme Platformu bir duyuru yayımlayarak, tüm yurttaşları eşitlik gözlemcisi olmaya çağırdı. Duyuru şöyle:

Seçim İzleme Platformu olarak 12 Haziran Seçimlerini İzliyoruz!

Tüm yurttaşlarımızı eşitlik gözlemcisi olmaya ve seçimler sürecinde eşitsizlik yaratan tüm uygulamalarla ilgili bilgileri bizlerle paylaşmaya çağırıyoruz.

Seçim gözlemi, bir ülkede, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının geliştirilmesine destek vermek amaçlı olarak seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleşmesi, tüm yurttaşların seçme ve seçilme haklarından azami düzeyde yararlanabilmesi için yürütülen bağımsız gözlemleme ve raporlama sürecini kapsar.

Dünyanın birçok ülkesinde seçimler, sivil toplum örgütleri tarafından izlenmektedir ve seçim sürecinin bağımsız gözlemi hukuksal güvence altındadır.

Demokratik  seçimlerin, sadece güvenlik tedbirlerinin alınmasıyla değil, seçme ve seçilme hakkının kullanılmasına eşit erişimin sağlanabildiği bir ortamla mümkün olabileceğini savunuyoruz. Demokratik bir toplumun yaratılması, adil ve herkes için eşit fırsatlar içeren seçimler ile olanaklıdır. Seçim sonuçlarının yegane sorgulama/meşruiyet temeli de seçim sürecinin toplumun tüm farklı kesimlerinin etkin katılımını sağlamaya yönelik düzenlemeler, yöntemler ve araçlarla yürütülmesinde saklıdır.

Bu nedenle; biz aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri;  kadınlar, engelliler, etnik kökeni, dini inancı, anadili ve cinsel kimliği farklı olanlar, zorla yerinden edilenler ile okuma yazma bilmeyenlerin seçme haklarını kullanma koşullarını belirlemek açısından 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak Milletvekili Genel Seçimlerinde seçim günü oy verme kabinlerine girmeden, demokratik gözetim hakkımızı  kullanarak, bağımsız gözlem yapacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Seçim İzleme çalışmamızın herhangi bir parti ya da adayla hiçbir ilişkisi yoktur. Bağımsız seçim izleme çalışması Türkiye’nin farklı bölgelerinde, farklı tematik alanlarda çalışan sivil toplum örgütleri ve aktivistlerle birlikte yürütülmektedir.

Sizler de daha katılımcı ve demokratik seçimler için bağımsız eşitlik gözlemcisi olmak istiyorsanız bize ulaşın.

Buradan tüm yurttaşlarımızı eşitlik gözlemcisi olmaya ve seçimler sürecinde eşitsizlik yaratan tüm uygulamalarla ilgili bilgileri telefon (0 537 910 64 64 ve 0312 230 35 67)  ve/veya mail (esithaklar@gmail.com) aracılığı ile bizimle paylaşmaya çağırıyoruz.

İletişim için:
0537 910 64 64
0312 230 35 67

e-posta: esithaklar@gmail.com 

http://www.esithaklar.org.tr

Sabit bağlantı: http://esithaklar.org.tr/eh_turkish/SECIM_IZLEME.html