Sandıklarınız Sizin Olsun, Biz Hasta Mahpusların Özgürlüğünü İstiyoruz!

Ölüm saçan sistem mahpusların yakasından el çekmedikçe, bizler de alanlardan eksik olmayacağız. İnsan Hakları Derneği üyeleri, aktivistleri ve yöneticileri olarak yine haykırmak için sokaklardayız…
Türkiye kamuoyu 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan genel seçimlere kilitlenmiş durumda. Hemen her sohbette, her televizyon kanalında, her gazetede tek gündem seçimler ve seçilmeye aday olanlardır. Bizler insan hakları savunucuları olarak gündemin bu aldatıcı rüzgarına kapılmak istemiyoruz. Türkiye cezaevlerinde yaşama tutunmak için mücadele eden mahpusları haykırışımızla cesaretlendirmek ve yalnız olmadıklarını göstermek istiyoruz. Hiçbir gündem ve koşulda cezaevlerinde bulunan hasta mahpusları unutmayacak, unutturmayacağız. Donarak ölmek üzere olan insanlığımızı uykuya teslim etmeyeceğiz!
7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerde 165 bağımsız aday ve 20 siyasi partinin Türkiye çapında gösterdiği adaylardan oluşan binlerce insan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde halkı temsil eden milletvekili olmak istiyor. Hükümet ve devlet bürokrasisi ancak bir siyaset aracı olmaya müsait olması durumunda hasta mahpuslarla ilgili bir şeyler yapıyor ya da söylüyorlar. Siyasi partilere sesleniyoruz. Hasta mahpusların durumunu sürekli gündeminizde tutun.
İHD verilerine göre Türkiye cezaevlerinde 282’si ağır olmak üzere toplam 721 hasta mahpus ise yaşamak için, hayatının geri kalanını sevdiklerinin yanında geçirebilmek için duvarları aşmaya çalışıyor. Aşılmaya çalışılan sadece hapishane duvarları değildir. Hasta mahpusların yaşamı önüne set çekilen dünyanın en acımasız barajlarıdır aşılmak istenen. Hasta mahpuslar temsiliyet ya da sosyal itibar mücadelesi yürütmüyorlar, vekaleten yönetmek için aday değiller, tabutları kırıp, zindanları aşıp en temel hak olan yaşama hakkını asaleten istiyorlar, bunun için mücadele ediyorlar.
TBMM’de yer alan 550 sandalyeye aday olan binlere sesleniyoruz, bir an için durun ve bir şey söyleyin hasta mahpuslar için. Hükümet, siyasi partiler ve bürokratlara sesleniyoruz, seçimler nedeniyle her şeye gözlerinizi kapatmayın ve hasta mahpuslar için bir şeyler yapın.
Herkese sesleniyoruz; sandıklar açıldığında içerisinden çıkarılacak oy pusulalarından bahsetmiyoruz, tabutlar açılınca içerisinde görünen evlat, ana, baba, kardeş, yoldaş, insandır hasta mahpuslar!
Tekrar ve ısrarla belirtmek istiyoruz. İHD verilerine göre 282’si ağır 721 hasta mahpus başta olmak üzere tüm hasta mahpuslar Türkiye cezaevlerinde tahliye edilmeyi bekliyor. Her bir hasta mahpusun en az her birimiz kadar yaşama, sağlığına kavuşmak için tedavi görme hakkı vardır.
Tüm hasta mahpusları haykırışımızla selamlıyor, ölmeyip de bir yerlerde gizleniyorsa eğer insanlığa sesleniyoruz, hasta mahpuslar serbest bırakılsın!
 
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ