Rapor: Roma Statüsü ile Türk Ulusal Mevzuatının Maddi Ceza Hukuku Kuralları Yönünden Uyumu

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), uluslararası ceza hukuku disiplininin bugün geldiği en üst seviyeyi gösteren somut kuruluştur. Mahkemeyi kuran Roma Statüsü de, bugün bu hukuk alanının vardığı en üst düzeyi temsil eden hukuk metni olarak kabul edilmektedir. Soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarını yargılayabilecek bir dünya mahkemesinin kurulabilmesi bir hayal iken, tüm sorunlarına rağmen bu mahkeme sayesinde artık mümkün görünmektedir.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu olarak, Türkiye’nin mahkemeyi kuran Roma Statüsü’ne taraf olması adına yürüttüğümüz kampanya çerçevesinde, Türkiye’deki hukuk mevzuatının mahkemenin yargılama alanındaki suçlar çerçevesinde değerlendirilmesi, uzun süreden beri gerçekleştirmeyi arzuladığımız bir çalışma idi. Yrd.Doç. Dr. R. Murat ÖNOK tarafından kaleme alınan “Uluslararası Ceza Divanı’nı Kuran Roma Statüsü ile Türk Ulusal Mevzuatının Maddi Ceza Hukuku Kuralları Yönünden Uyumuna Dair Rapor” ile, söz konusu değerlendirmeyi en azından Türk Ceza Mevzuatı ile sınırlı olarak gerçekleştirebilmiş olmanın sevinci içerisindeyiz.

Başta R. Murat ÖNOK olmak üzere, raporun yazımında ve yayına hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

UCM Koalisyonu Yürütme Kurulu
Cafer Solgun
Fatma Ünsal
Günal Kurşun
Öztürk Türkdoğan
Yılmaz Demiroğlu

Bu raporu aşağıdaki linke tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

ULUSLARARASI CEZA DİVANI’NI KURAN ROMA STATÜSÜ İLE TÜRK ULUSAL MEVZUATININ MADDİ CEZA HUKUKU KURALLARI YÖNÜNDEN UYUMUNA DAİR RAPOR
R. Murat ÖNOK, Yardımcı Doçent Doktor, Koç Üniversitesi, Hukuk Fakültesi.