İRAN ÖLÜM CEZASINI KALDIRMALI, İNFAZLARI DERHAL DURDURMALIDIR!

İran İslam Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti’nden sonra dünyada en fazla ölüm cezasını uygulayıp infazları gerçekleştiren ülkedir. Bugüne kadar görülmüştür ki, bu cezayı uygulayan ülkeler, bu cezadan elde etmeyi umdukları toplumsal faydayı bulamamışlardır, bulmaları da mümkün değildir.

Ölüm cezası yaşam hakkını ortadan kaldıran bir devlet şiddetidir. Yaşam hakkı, korunması gereken en öncelikli haktır. Yaşam hakkının bizzat devletler tarafından bir ceza olarak ortadan kaldırılması, insan hakları savunucuları tarafından asla kabul edilemez.

İran gibi ölüm cezası uygulayan birçok ülkede çok ciddi demokrasi ve insan hakları sorunları vardır. Bu ülkeler, demokrasi ve insan hakları sorunlarını çözmek yerine ölüm cezası uygulayarak insan hakkı ihlali yaratmaya devam etmektedirler. İran’da özellikle Kürt kökenli rejim muhaliflerinin adil yargılanma hakkına uyulmadan yargılama süreçlerine tabi tutulup ölüm cezası verilerek cezaların infaz edilmesi, gerek İran’da gerekse İran’a komşu ülkelerde toplumsal infiale yol açmaktadır. İnsan hakları örgütleri olarak bu infiale seyirci kalamayız.

İran İslam Cumhuriyeti’ni bir an önce ölüm cezasını yasaklayan insan hakları belgelerini kabul edip uygulamaya ve infazları durdurmaya davet ediyoruz.

İnsan Hakları Derneği (İHD)
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)
İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD)
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi