ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN SERBEST BIRAKILMALIDIR!

Tüm dünyada insan haklarının korunmasında insan hakları savunucularının özel bir rolü vardır. İnsan hakları savunucuları, başkalarının hak ve özgürlüklerinin ihlalini görünür hale getirme, devletlerin hukuklarını uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi yönünde kritik bir rol üstlenmektedirler.

İnsan hakları savunucularının ve avukatlarının karşı karşıya olduğu en büyük sorun, onları hukuka uygun ve meşru faaliyetleri nedeniyle hedef alan yaygın ceza soruşturmaları ve adli takibata uğramalarıdır ve Türkiye’de bu tür vahim uygulamalara sıklıkla ve sistematik bir biçimde rastlanmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden hedef gösterilen İnsan Hakları Derneği’nin Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’ın gözaltına alınması da, insan hakları savunucularını susturmak, sivil toplum hareketinin güvenini kırmak ve yargı sürecinin kötüye kullanılmasının bir parçasıdır.

İnsan hakları çalışmaları meşrudur ve suç olarak ileri sürülemez.

İnsan hakları savuncuları susturulamaz!

İnsan hakları savunucularının faaliyetleri suç değildir ve keyfi uygulamalara konu olamaz.

Öztürk Türkdoğan derhal serbest bırakılmalıdır.

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
Hak İnisiyatifi Derneği
İnsan Hakları Derneği
İnsan Hakları Gündemi Derneği
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Yurttaşlık Derneği

Human rights defenders have a pivotal role in protecting human rights around the world. Human rights defenders make a critical contribution to making the violations of the rights and freedoms of others visible and bringing the laws of states in line with international standards .

The greatest threats faced by the human rights defenders and lawyers are judicial proceedings and criminal investigations aimed at targeting their lawful and legitimate human rights activities, and in Turkey, such perilous practices are seen often and in a systematic manner.

The detention of Öztürk Türkdoğan, the co-chair of the Human Rights Association that was recently targeted from the lectern of the Grand National Assembly of Turkey, is part of the attempt to silence human rights defenders, to break the confidence of civil society movement and to abuse the judicial process.

Human rights work is legitimate and cannot be criminalized.

Human rights defenders cannot be silenced!

The activities of human rights defenders are not criminal and cannot be subject to any arbitrary practice.

Öztürk Türkdoğan should be released immediately.

Association for Monitoring Equal Rights
Rights Initiative Association
Human Rights Association
Human Rights Agenda Association
Amnesty International Turkey Branch
Citizenship Association