Ölüm Cezası Geri Getirilemez ve Uygulanamaz

Son dönemde ölüm cezası ile ilgili siyasi sebeplerle yapılan tartışmaların kamuoyunda yarattığı kafa karışıklığını gidermek, bu husustaki mevzuatı açıklamak ve temel hak ve özgürlüklerin pazarlık konusu yapılamayacağını belirtmek amacıyla böyle bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. (Açıklama için tıklayınız)