İnsan Hakları Temelli Polis İzleme Eğitimi – 25-26 Ekim 2014 – İstanbul

Kolluk kuvvetlerinin uluslararası insan hakları standartları çerçevesinde hareket etmesi ve tüm eylemlerini bu çerçevede gerçekleştirmesi insan haklarının korunması için en önemli koşullardan biridir. Uluslararası Af Örgütü uzun yıllardır dünyada kolluk kuvvetlerinin hak temelli örgütlerce izlenmesi ve kolluk kuvvetlerinin ihlallerinin raporlanması sürecinde sivil toplum kuruluşlarına destek sunmaktadır. Bu çerçevede Türkiye’deki kolluk kuvvetleri kaynaklı insan hakları ihlallerini izleyen ve raporlayan örgütlere ve bu alanda çalışma başlatmak isteyen örgütlere yönelik olarak bir “İnsan Hakları Temelli Polis İzleme Eğitimi” gerçekleştirilecektir.

Haberin devamına buradan ulaşabilirsiniz.