İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT), ortak programları İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlem (Observatory) çerçevesinde Uluslararası Bilirkişi Heyetinin Raporu

Raporun tamamı Türkçe (pdf)
Raporun tamamı İngilizce (pdf)

Raporun özetine İHD web sitesinden ulaşabilirsiniz.