Nefret Söylemi El KitabıManual on Hate Speech

Başlık

Nefret Söylemi El Kitabı

Manual on Hate Speech

Konu

Nefret Söylemi

Yazar

Anne Weber

Yayıncı

Avrupa Konseyi

Dil

Türkçe, İngilizce

Tarih

Eylül 2009

Açıklama

Bu elkitabının amacı nefret söylemi kavramını açıklığa
kavuşturmak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
ifade özgürlüğü hakkı ile ilgili içtihadında takip ettiği
ölçütler konusunda karar vericilere, uzmanlara ve bir
bütün olarak topluma kılavuzluk etmektir.
Elkitabı, çok kültürlü toplumlarda insan hakları konusuna
dair çalışmalarıyla bağlantılı olarak İnsan Haklarını
Geliştirme Uzmanlar Komitesi’nin çatısı altında ve
İnsan Hakları Yönlendirme Komitesi’nin yetkisi
dâhilinde hazırlanmıştır. Elkitabının yazarı, Avrupa
Konseyi tarafından bu elkitabının kaleme alınması için
görevlendirilen insan hakları uzmanı Anne Weber’dir.

ISBN

Fransızca baskı: 978-92-871-6613-5
İngilizce baskı: 978-92-871-6614-2

Sayfa Bilgisi

106 s.